KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Kurs wprowadzający

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI - KURS WPROWADZAJĄCY

Od 2019 roku nasz kurs ukończyło już niemal stu pracowników instytucji publicznych, uczelni wyższych, placówek medycznych, przedsiębiorstw, przygotowując się do pełnienia funkcji koordynatora dostępności na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Chcemy przekazać Ci wiedzę, której potrzebujesz, wyposażyć Cię w narzędzia, które pomogą Ci w pracy oraz zbudować Twoją pewność siebie w wypełnianiu zadań koordynatora dostępności.

Przejdź z nami trzy poziomy kursu zakończonego egzaminem i zdobądź kwalifikację koordynatora dostępności.

Przed nami siódma edycja kursu realizowana w formie zdalnej dzięki czemu skorzystać mogą z niej osoby z całej Polski. Całość prowadzona jest w przyjaznej, interaktywnej formule przez trenerów na co dzień pracującymi z instytucjami publicznymi i biznesem.

NASI WYBRANI KLIENCI

3 MODUŁY KURSU

MODUŁ I

Moduł I dedykujemy osobom, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat niepełnosprawności oraz zróżnicowanych potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Pomożemy Ci usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, które będą mieć znaczenie w codziennej pracy na stanowisku koordynatora dostępności. Będziemy rozmawiać także o savoir vivre wobec osób ze szczególnymi potrzebami, byś swoją codzienną postawą wspierał idee włączenia społecznego.

MODUŁ II

Moduł II dedykujemy kwestii dostępności i projektowania uniwersalnego. Każdy koordynator dostępności powinien wiedzieć, jak kształtować przestrzeń i usługi przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami. Wyposażymy Cię w wiedzę, dzięki której będziesz potrafił przeprowadzić audyt dostępności. Pokażemy Ci także, jak budować informację, tworzyć formularze, organizować ewakuację i komunikować się z osobami ze szczególnymi potrzebami.

MODUŁ III

Moduł III poświęcony jest narzędziom koordynatora dostępności. Omówimy rolę i podstawowe zadania koordynatora, zbudujemy opis stanowiska i przeanalizujemy sieć instytucji, z którymi powinieneś współpracować. Wspólnie zbudujemy modelowy plan dostępności. Nasi eksperci zarządzania projektami powiedzą Ci, jak go wdrażać i monitorować. Po ukończeniu poziomu III będziesz gotowy kompleksowo wypełniać zadania, jakie stoją przed koordynatorem dostępności.

PROGRAM KURSU KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

 • Terminologia niedyskryminująca. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępność w świetle prawa międzynarodowego i krajowego.
 • Niepełnosprawność: klasyfikacja, skutki , status społeczny.
 • System orzeczniczy w Polsce.
 • Zaburzenia psychiczne.
 • Niepełnosprawność w zakresie mobilności.
 • Niepełnosprawność intelektualna.
 • Niepełnosprawność wzroku i słuchu.
 • Projektowanie uniwersalne.
 • Mechanizm racjonalnych usprawnień.
 • Technologie asystujące i kompensacyjne.
 • Wytyczne dla dostępności architektonicznej. Jak wdrażać ustawę w budynkach zabytkowych, w których nie ma możliwości modernizacji.
 • Wytyczne dla dostępności stron www. Standard WCAG 2.1. Deklaracja dostępności serwisu internetowego.
 • Jak budować teksty łatwe do czytania i rozumienia.
 • Alternatywne formy komunikacji z osobami nieporozumiewającymi się werbalnie.
 • Bezpieczeństwo i ewakuacja dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Koordynator dostępności: rola, zadania, stanowisko pracy.
 • Raport o zapewnieniu dostępności
 • Audyt dostępności. Jak wdrażać ustawę przy niskim budżecie.
 • Koordynacja działań na rzecz dostępności – kompetencje z zakresu zarządzania zespołem projektowym.
 • Budowa planu dostępności. Jak wdrażać ustawę w instytucji i jednostkach podległych.
 • Sesja Q&A z ustawy o zapewnieniu dostępności.
 • Podsumowanie kursu i egzamin końcowy.

NASI WYBRANI TRENERZY

CERTYFIKACJA

Po zakończeniu kursu otrzymujesz certyfikat.

Po ukończeniu całości kursu możesz przystąpić do egzaminu i otrzymać zaświadczenie o nabyciu kwalifikacji koordynatora dostępności zgodnych z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

certyfikat kurs koordynator dostępności

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaka jest rola koordynatora dostępności?

Rola koordynatora dostępności jest coraz istotniejsza w organizacjach użyteczności publicznej. Pracownicy na tych pozycjach dbają o wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami, które potrzebują dodatkowej opieki i specjalistycznej pomocy. Zadania koordynatora dostępności dotyczą głównie osób starszych, z niepełnosprawnościami czy też osobom z czasowymi ograniczeniami sprawności fizycznej, jak również z problemami dotyczącymi dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Kim jest koordynator ds. dostępności i dlaczego jest niezbędny w firmie?

Zadania, które spełnia koordynator do spraw dostępności, jak również prawny obowiązek jego obecności w organach władzy publicznej, są opisane w art. 14 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Osoby na tej pozycji zajmują się pomocą w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ochrony prawa i nie tylko. Są to niezbędni pracownicy, którzy zapewniają odpowiedni komfort usług oraz wygodę korzystania z danego miejsca osobom bez możliwości sprawnego radzenia sobie z tego typu czynnościami. Zadania koordynatora skupiają się głównie na osobach z niepełnosprawnościami i osobach starszych. Jego obowiązki obejmują również pomoc w zdobywaniu informacji oraz organizowaniu wszelkich kwestii związanych z dokumentacją.

Co robi koordynator do spraw dostępności i jakie są jego zadania?

Koordynator ds. dostępności może spełniać różne zadania w zależności od potrzeb konkretnego organu władzy. Należy do nich m.in. tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności w ramach danej instytucji. Z udziałem osób na tej pozycji powstają elementy ułatwiające funkcjonowanie w danym budynku czy zwiększające dostęp do usług. Koordynator może starać się na przykład o zapewnienie wyjazdów dla osób korzystających z wózków inwalidzkich czy też przygotowanie wersji strony internetowej dostosowanej do potrzeb osób niedowidzących. Jak powinien działać koordynator dostępności? Szkolenie, które oferuje nasza firma, zawiera pełen zakres wiedzy, którym muszą dysponować osoby na tej pozycji. Obowiązki koordynatora są dość zróżnicowane, jednak zawsze powinny być wykonywane z myślą o osobach potrzebujących specjalistycznej pomocy. Koordynator ds. dostępności powinien znaleźć się w każdej instytucji wymienionej w ustawie – to wymóg prawny, który ma ogromne znaczenie dla osób o szczególnych wymaganiach. Odpowiednio wykształcony koordynator do spraw dostępności wie, jak pomóc ludziom i co zrobić, by zapewnić odpowiednie traktowanie dla każdego.

Czy każdy podmiot publiczny musi mieć koordynatora ds. dostępności?

Nie wszystkie podmioty muszą mieć taką osobę w składzie, jednak spora część instytucji jest do tego prawnie zobowiązana. Koordynator do spraw dostępności musi znaleźć się na przykład w każdym organie administracji rządowej i samorządowej, jak również w placówkach organów kontroli państwowej i ochrony prawa, a także sądów i trybunałów.

Jak działa kurs koordynator dostępności?

Nasza firma oferuje profesjonalne szkolenie z zakresu pracy koordynatora dostępności. Dzięki niemu można zadbać o sprawne funkcjonowanie każdej instytucji i uwzględnienie potrzeb wszystkich osób korzystających z usług danego urzędu. Koordynator do spraw dostępności, który ukończy nasze szkolenie, może skutecznie pomagać w każdej instytucji, zapewniając wsparcie dla osób o specjalnych potrzebach.

Obserwuj nas

ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ KONTAKTOWY


  TERMIN SZKOLENIA: 14 czerwca 2024 r. - 2 sierpnia 2024 r. WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIA:

  PAKIET 3 MODUŁÓW - 2 999,00 ZŁMODUŁ I - 999,00 ZŁMODUŁ II - 1 199,00 ZŁMODUŁ III - 1 399,00 ZŁ
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie wiadomości e-mail przez firmę Sense Consulting Sp. z o.o. Polityka prywatności

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

  T: +48 533 574 387

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947