GRANT RZĄDOWY

Program wspierania inwestycji 2011-2030

CZYM JEST GRANT RZĄDOWY

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, tzw. Grant rządowy, to instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności w Polsce oraz już funkcjonujących w kraju.

  Polityka prywatności *Pola obowiązkowe

   

  FORMA WSPARCIA

  Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty dotacji oraz harmonogram realizacji inwestycji. W ramach Programu, wsparcie inwestycji może być udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy albo kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

  RODZAJE INWESTYCJI

  TYP DZIAŁALNOŚCI

  DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA
    I/LUB USŁUGOWA (CENTRUM B+R)

  GRANT INWESTYCYJNY

  Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

  GRANT NA ZATRUDNIENIE

  Koszty tworzenia nowych miejsc pracy

  RODZAJE INWESTYCJI

  TYP DZIAŁALNOŚCI

  DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA
    I/LUB USŁUGOWA (CENTRUM B+R)

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

  KOSZTY KWALIFIKOWANE

  GRANT INWESTYCYJNY

  Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

  GRANT NA ZATRUDNIENIE

  Koszty tworzenia nowych miejsc pracy

  GRANT INWESTYCYJNY

  Warunki udzielenia pomocy

  Głównymi warunkami udzielania pomocy publicznej w ramach Grantu rządowego jest spełnienie najważniejszych kryteriów oceny, takich jak minimalna wartość kosztów kwalifikowanych oraz liczba nowoutworzonych miejsc pracy.

  TABLICA WARUNKÓW

  Minimalna wartość projektu oraz minimalna liczba nowych miejsc pracy – sprawdź

  50 MLN ZŁ


  50 miejsc pracy

  25 MLN ZŁ


  25 miejsc pracy

  15 MLN ZŁ


  15 miejsc pracy

  10 MLN ZŁ


  10 miejsc pracy

  5 MLN ZŁ


  5 miejsc pracy

  20 MLN ZŁ


  20 miejsc pracy

  10 MLN ZŁ


  10 miejsc pracy

  6 MLN ZŁ


  6 miejsc pracy

  4 MLN ZŁ


  4 miejsca pracy

  2 MLN ZŁ


  2 miejsca pracy

  10 MLN ZŁ


  10 miejsc pracy

  MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA

  Maksymalna wysokość wyliczana jest na podstawie wysokości kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, maksymalnej intensywność wsparcia w danej lokalizacji oraz wyniku końcowego oceny jakościowej inwestycji.

   Polska WschodniaReszta Kraju

  Duże

  <15%<5%

  Średnie i rozwijające się

  <20%10%

  Małe

  <25%15%
   Polska WschodniaReszta Kraju

  Niezależnie od wielkości

  <25%<15%

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Marta Stężycka

  Kierownik zespołu sprzedaży

  T: +48 533 518 552

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947

  SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ KONKURSÓW

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji