GRANT RZĄDOWY

PROGRAM WSPIERANIA INWESTYCJI 2011-2030

CZYM JEST GRANT RZĄDOWY

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, tzw. Grant rządowy, to instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności w Polsce oraz już funkcjonujących w kraju.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

FORMA WSPARCIA

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty dotacji oraz harmonogram realizacji inwestycji. W ramach Programu, wsparcie inwestycji może być udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy albo kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

RODZAJE INWESTYCJI

TYP DZIAŁALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA
  I/LUB USŁUGOWA (CENTRUM B+R)

GRANT INWESTYCYJNY

Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GRANT NA ZATRUDNIENIE

Koszty tworzenia nowych miejsc pracy

RODZAJE INWESTYCJI

TYP DZIAŁALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA
  I/LUB USŁUGOWA (CENTRUM B+R)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

KOSZTY KWALIFIKOWANE

GRANT INWESTYCYJNY

Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

GRANT NA ZATRUDNIENIE

Koszty tworzenia nowych miejsc pracy

GRANT INWESTYCYJNY

Warunki udzielenia pomocy

Głównymi warunkami udzielania pomocy publicznej w ramach Grantu rządowego jest spełnienie najważniejszych kryteriów oceny, takich jak minimalna wartość kosztów kwalifikowanych oraz liczba nowoutworzonych miejsc pracy.

TABLICA WARUNKÓW

Minimalna wartość projektu oraz minimalna liczba nowych miejsc pracy – sprawdź

50 MLN ZŁ


50 miejsc pracy

25 MLN ZŁ


25 miejsc pracy

15 MLN ZŁ


15 miejsc pracy

10 MLN ZŁ


10 miejsc pracy

5 MLN ZŁ


5 miejsc pracy

20 MLN ZŁ


20 miejsc pracy

10 MLN ZŁ


10 miejsc pracy

6 MLN ZŁ


6 miejsc pracy

4 MLN ZŁ


4 miejsca pracy

2 MLN ZŁ


2 miejsca pracy

10 MLN ZŁ


10 miejsc pracy

MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA

Maksymalna wysokość wyliczana jest na podstawie wysokości kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, maksymalnej intensywność wsparcia w danej lokalizacji oraz wyniku końcowego oceny jakościowej inwestycji.

 Polska WschodniaReszta Kraju

Duże

<15%<5%

Średnie i rozwijające się

<20%10%

Małe

<25%15%
 Polska WschodniaReszta Kraju

Niezależnie od wielkości

<25%<15%

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Stężycka

Kierownik zespołu sprzedaży

T: +48 533 518 552

Maciej Chrenowicz

Starszy specjalista ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387

SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ KONKURSÓW

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji