KRAJOWY PLAN ODBUDOWY 2021-2026

Odbudowa gospodarki europejskiej po pandemii

PROGRAM NEXT GENERATION EU

Gospodarka europejska ucierpiała w trakcie pandemii COVID-19. W odpowiedzi na jej konsekwencje oraz jako instrument zapobiegania przyszłym i niespodziewanym kryzysom powstał program Next Generation EU.

Next Generation EU stanowi Fundusz Odbudowy. Jego największą częścią jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). Długoterminowy budżet Unii w połączeniu z NextGenerationEU to największy pakiet środków, jaki został dotychczas sfinansowany w Europie. Wynosząca łącznie kwota 2.018 bln euro posłuży odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Nowa Europa ma być bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa i odporniejsza na kryzysy.

Polska z budżetu Next Generation UE ma otrzymać 58 mld euro.  By tak się stało musi mieć opracowany Krajowy Fundusz Odbudowy [3 maja 2021 roku KPO został przekazany do KE], który zostanie równocześnie zatwierdzony przez Radę UE [do dziś to się nie stało w związku ze sporem o praworządność]. Po akceptacji KPO przez UE rozpocznie się wypłata pierwszej transzy środków Funduszu.

CO ZAKŁADA KPO?

Przyznana pomoc zakłada wypłatę środków w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. Do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy środków bezzwrotnych w wysokości 23,858 mld euro. Zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga jednak  dodatkowego wsparcia z części zwrotnej Instrumentu dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o 12,112 mld euro z części pożyczkowej. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe sfinansowanie przedsięwzięć związanych z transformacją klimatyczną i cyfryzacją. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie 35,970 mld euro.

Kluczowe obszary wsparcia to:

CELE KLUCZOWYCH KOMPONENTÓW WSPARCIA

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ KONKURSÓW

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

NASI PARTNERZY