KRAJOWY PLAN ODBUDOWY 2021-2026

Odbudowa gospodarki europejskiej po pandemii

PROGRAM NEXT GENERATION EU A KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Gospodarka europejska ucierpiała w trakcie pandemii COVID-19. W odpowiedzi na jej konsekwencje oraz jako instrument zapobiegania przyszłym i niespodziewanym kryzysom powstał program Next Generation EU, a także specjalne rozwiązania, takie jak Krajowy Plan Odbudowy.

Next Generation EU stanowi Fundusz Odbudowy. Jego największą częścią jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). Długoterminowy budżet Unii w połączeniu z NextGenerationEU to największy pakiet środków, jaki został dotychczas sfinansowany w Europie. Wynosząca łącznie kwota 2.018 bln euro posłuży odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Nowa Europa ma być bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa i odporniejsza na kryzysy.

Polska z budżetu Next Generation UE ma otrzymać 58 mld euro. By tak się stało musi mieć opracowany Krajowy Fundusz Odbudowy [3 maja 2021 roku Krajowy Plan Odbudowy został przekazany do KE], który zostanie równocześnie zatwierdzony przez Radę UE [do dziś to się nie stało w związku ze sporem o praworządność]. Po akceptacji KPO przez UE rozpocznie się wypłata pierwszej transzy środków Funduszu.

Co zakłada Krajowy Plan Odbudowy? Dofinansowanie – kwoty i obszary wsparcia

Przyznana pomoc zakłada wypłatę środków w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. Do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy środków bezzwrotnych w wysokości 23,858 mld euro. Krajowy Plan Odbudowy i wskazane reformy wymagają jednak dodatkowego wsparcia z części zwrotnej Instrumentu dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o 12,112 mld euro z części pożyczkowej. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe sfinansowanie przedsięwzięć związanych z transformacją klimatyczną i cyfryzacją. Łącznie Krajowy Plan Odbudowy to dofinansowanie o wartości 35,970 mld euro.

Kluczowe obszary wsparcia to:

CELE KLUCZOWYCH KOMPONENTÓW WSPARCIA KPO

Krajowy Plan Odbudowy – co to takiego?

Krajowy Plan Odbudowy to program Next Generation EU, który powstał z powodu skutków pandemii COVID-19. Występuje również pod nazwą Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO, KPOiZO). Jego zadaniem jest wpływanie na społeczno-gospodarczą część Polski, aby umożliwić jej odbudowę różnych elementów, które ucierpiały w trakcie pandemii. Krajowy Plan Odbudowy składa się z 54 inwestycji i 48 reform skupiających się na wzmocnieniu polskiej ekonomii i uodpornieniu jej na przyszłe kryzysy.

 

Krajowy Plan Odbudowy – dofinansowanie: zasady

Zgodnie z planem Krajowy Plan Odbudowy zapewni Polsce 158,5 mld złotych – to kwota, która ma umożliwić odbudowę i wsparcie rozwoju niektórych części rynku. Warto zaznaczyć, że wstępnie będzie to 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Całość pieniędzy podzielona jest głównie na dwa istotne aspektu rynku.

Założenia i cele Unii Europejskiej zakładają, że 42,7% ma być przeznaczona na działalność dotyczącą celów klimatycznych. Do tego 21,3% otrzymać mają firmy i przedsiębiorstwa, które zajmują się transformacją cyfrową. Dzięki temu powstaną nowe inwestycje, które pozwolą przyspieszyć wzrost gospodarczy i zapewnić możliwość zatrudnienia większej liczby osób.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat dotacji, które obejmuje Krajowy Plan Odbudowy? Dofinansowanie dotyczy głównie rozwoju gospodarki, środowiska, cyfryzacji, edukacji i zdrowia. Założenia informują głównie o tym, że środki finansowe będą skupiać się na transformacji cyfrowej, zielonej mobilności, odporności gospodarki i zmniejszeniu energochłonności.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach KPO?

Krajowy Plan Odbudowy czy też program Next Generation EU obejmuje głównie przedsięwzięcia związane z cyfryzacją i transformacją klimatyczną. Wstępne informacje dotyczące podziału środków przeznaczonych na dotacje mówią o tym, że największa część przypadnie wszystkim przedsiębiorcom i firmom, które pragną rozwijać temat zielonej mobilności, czyli transportu ekologicznego o niewielkim wpływie na środowisko. Tej branży przypadnie aż 30,6 mld złotych.

Kolejna spora pula gotówki zostanie przekazana do firm działających w zakresie energochłonności i zielonej energii. Aż 25,5 mld złotych otrzymają przedsiębiorstwa, które zaczną rozwijać metody mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego bądź organizacje, które opracowują sposoby na otrzymywanie zielonej energii. Co istotne, z tym aspektem związana jest również kolejna pula funduszy.

 

Krajowy Plan Odbudowy – co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby zdobyć dofinansowanie, należy złożyć odpowiednie dokumenty i wnioski, z czym może pomóc SENSE consulting. Nasza firma oferuje wsparcie we wszelkich formalnościach związanych z dotacjami. Co więcej, możemy również w pełni zaangażować się w projekt i pilnować jego realizacji podczas trwania umowy.

 

Czy Krajowy Plan Odbudowy wchodzi w skład dotacji unijnych?

Program Next Generation EU jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu Polska mogła zdobyć ponad 106 mld złotych, aby rozwijać swoją gospodarkę i zapewnić firmom wsparcie po pandemii. Nadal można zgłaszać się po dofinansowania, które pozwolą uzyskać pieniądze na konkretne cele i rozwój wskazanych elementów gospodarki określonych przez zasady KPO.

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ KONKURSÓW

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

NASI PARTNERZY