POŻYCZKI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

W czasie kiedy kalendarz konkursów dotacyjnych nie pozwala na realizację projektu z unijnym dofinansowaniem, z pomocą mogą przyjść pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego.

BGK oferuje szeroki wachlarz instrumentów pomocy, spośród których my wspieramy klientów merytorycznie w pozyskaniu pożyczek spójnych z naszymi kompetencjami.

Pożyczki BGK są instrumentami zwrotnymi pomocy z funduszy strukturalnych o charakterze odnawialnym i służą inwestycjom, które powinny generować dochód. Ich zaletą jest to, że mogą być łączone z innymi, już istniejącymi źródłami finansowania i przyczynić się do zwiększenia puli zasobów, ułatwiając wspierania większej liczby projektów.

DOSTĘPNE POŻYCZKI Z BGK

POŻYCZKI NA INWESTYCJE – REWITALIZACJA

Jessica2 - rewitalizacja na obszarach problemowych.

Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

POŻYCZKI NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych.

POŻYCZKI Z FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

Realizacja przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Stężycka

Kierownik zespołu sprzedaży

T: +48 533 518 552

SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ KONKURSÓW

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji