DOTACJE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Z WIELKOPOLSKI

2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dla kogo?

DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Z WIELKOPOLSKI

Nabór wniosków

30.09 – 06.12.2024 r.

2.1 FEW – Efektywność energetyczna dla podmiotów publicznych z Wielkopolski

Rozwijaj z nami zieloną przyszłość Wielkopolski!

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz koniecznością zwiększania efektywności energetycznej, konkurs „2.1 FEW – Efektywność energetyczna dla podmiotów publicznych z Wielkopolski” oferuje szansę na dofinansowanie projektów, które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Alokacja w konkursie wynosi 150 000 000 złotych na realizację inicjatyw, które mogą otrzymać do 70% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych, przy minimalnej wartości wydatków wynoszącej 1 000 000 zł.

Konkurs to nie tylko finansowe wsparcie dla instytucji, ale także wkład w realizację Europejskiego Zielonego Ładu, dążenie do neutralności klimatycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców Wielkopolski. Projekty mogą obejmować szeroki zakres działań, od modernizacji budynków użyteczności publicznej, poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii, aż po wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią.

Zapraszamy do udziału administracje publiczne, instytucje nauki i edukacji, ochrony zdrowia, organizacje społeczne, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne oraz służby publiczne. To wyjątkowa okazja, by przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego oraz poprawy efektywności energetycznej w naszym regionie.

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOTACJI 2.1 FEW NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Od 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI 2.1 FEW – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Z WIELKOPOLSKI?

JAKI PROJEKT MOŻESZ ZREALIZOWAĆ W RAMACH KONKURSU 2.1 FEW – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Z WIELKOPOLSKI?

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą i/lub modernizacją źródeł ciepła, albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej.

Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków (budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego).

PROJEKT MOŻE OBEJMOWAĆ DZIAŁANIA TAKIE JAK:

UZUPEŁNIAJĄCE ELEMENTY PROJEKTU MOGĄ STANOWIĆ:

Wsparcie elementów uzupełniających ograniczone będzie limitem do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

WARTO PAMIĘTAĆ

Kto może skorzystać z dotacji 2.1 FEW – Efektywność energetyczna dla podmiotów publicznych z Wielkopolski?

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

2.1 FEW – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Z WIELKOPOLSKI - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu

30.09 – 06.12.2024 r.

Termin naboru wniosków

1 000 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

150 000 000 zł

Alokacja w konkursie

do 7%

Stawka ryczałtowa na koszty pośrednie

15%

Dopuszczalny cross-financing

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

Obserwuj nas

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie są wymagania dotyczące oszczędności energetycznych w projektach termomodernizacyjnych?

Projekty muszą zapewniać minimalną oszczędność energii pierwotnej na poziomie 30% dla każdego modernizowanego budynku. Dla budynków zabytkowych mogą obowiązywać inne kryteria.

Jakie źródła ciepła mogą być stosowane w projekcie?

Hierarchia preferowanych źródeł ciepła to: 1. Ciepło systemowe, 2. Odnawialne Źródła Energii, 3. Paliwo gazowe. Wymiana na źródła o niższej hierarchii wymaga szczegółowego uzasadnienia technicznego lub ekonomicznego.

Czy można uzyskać wsparcie na wymianę źródeł grzewczych na paliwa gazowe?

Tak, wsparcie na wymianę źródeł grzewczych z paliw stałych na gazowe jest dostępne do 31 grudnia 2025 roku, ale tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych i gdy jest to ekonomicznie opłacalne. Ważne jest, aby projekt obejmował również termomodernizację budynku.

Czy w projekcie można uwzględnić technologię wodorową?

Tak, projekty mogą obejmować wdrożenie technologii wodorowych, ale tylko te kwalifikujące się zgodnie z art. 7 Rozporządzenia UE 2021/1058, czyli oparte na "zielonym wodorze".

Jakie inne aspekty są premiowane w ocenie projektów?

Projekty są oceniane pod kątem najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej, wykorzystania OZE, zgodności z zasadami uniwersalnego projektowania i dostępności dla wszystkich użytkowników, a także ich wpływu na środowisko zgodnie z zasadą "nie czyń znaczących szkód". Premiowane są także projekty zgodne z wartościami nowego europejskiego Bauhausu oraz te, które nie pogarszają lokalnej jakości powietrza.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w kontekście przedsiębiorstw to model biznesowy, który dąży do minimalizacji odpadów i maksymalizacji wykorzystania zasobów. Polega on na tworzeniu zamkniętych pętli życia produktów i usług, w których surowce są wykorzystywane efektywnie, a odpady stają się nowymi zasobami. Celem jest zredukowanie negatywnego wpływu działalności firm na środowisko, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięcie oszczędności poprzez efektywniejsze gospodarowanie zasobami.

Co jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to kompleksowe badanie i analiza efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie lub instytucji. Jest to proces oceny zużycia energii oraz identyfikacji możliwości poprawy efektywności energetycznej i redukcji kosztów operacyjnych związanych z energią. Audyt energetyczny jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi w celu oceny, monitorowania i optymalizacji wykorzystania energii w celu osiągnięcia oszczędności i zrównoważonego rozwoju.

W ramach audytu energetycznego przeprowadza się szczegółową analizę infrastruktury energetycznej, w tym systemów oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych oraz systemów kontrolnych i regulacyjnych. W wyniku audytu energetycznego identyfikuje się obszary, w których można wprowadzić usprawnienia techniczne, takie jak modernizacja urządzeń, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, optymalizacja układów i procesów, a także wskazuje się potencjalne źródła oszczędności energii.

Ważnym elementem audytu energetycznego jest również ocena efektywności ekonomicznej proponowanych działań. Na podstawie zebranych danych i analizy, audytor energetyczny przygotowuje raport, który zawiera rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, oszczędności kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie wpływu na środowisko. Raport audytu stanowi podstawę do podejmowania decyzji strategicznych i planowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie lub instytucji.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Podaj swoje dane


  *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

   Podaj swoje dane


   *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   Matylda Sochacka-Kozielczyk

   Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

   T: +48 533 574 387

   Julia Ratajewska

   Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

   T: +48 533 360 947

   SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA