DOTACJE NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ DLA MŚP

Nawet 3 mln zł na rozwój firmy z POLSKI WSCHODNIEJ!

Dla kogo?

DLA SEKTORA MŚP Z POLSKI WSCHODNIEJ

Nabór wniosków

01.08.2024 - 26.09.2024

Przedsiębiorco z Polski Wschodniej, rozwijaj swoją firmę z 3 mln zł dotacji
na automatyzację i robotyzację w MŚP!

Działanie 1.2 FEPW – Automatyzacja i robotyzacja w MŚP - dotacje dla Polski Wschodniej

Już w sierpniu zostanie ogłoszony drugi konkurs z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, w ramach którego przedsiębiorcy mogą aplikować o środki na realizację projektów obejmujących  kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. To pojęcie odnosi się do czwartej rewolucji przemysłowej, która wiąże się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, big data i robotyka, w celu optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych.

Współczesny rynek stawia przed firmami wyzwania, które często wymagają znaczących nakładów finansowych na badania, rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W tej sytuacji, zdobycie wsparcia finansowego w postaci dotacji może być kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw pragnących podążać ścieżką transformacji. W ramach konkursu Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, przedsiębiorstwa mają szansę na pozyskanie środków, które mogą przeznaczyć na automatyzację i robotyzację procesów, stanowiących istotne elementy Przemysłu 4.0.

Podążanie za trendami Przemysłu 4.0 nie jest jedynie wyborem, ale w wielu przypadkach koniecznością, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku i zapewnić trwały rozwój. Konkurs „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”, ma na celu nie tylko wspieranie innowacyjności, ale również podnoszenie świadomości przedsiębiorstw o znaczeniu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOTACJI W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 FEPW

Od ponad 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ W MŚP DLA FIRM Z POLSKI WSCHODNIEJ?

CO WIEMY O DOTACJACH NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ W MŚP?

JAKIE KOSZTY MOGĘ SFINANSOWAĆ W RAMACH DOTACJI NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ W MŚP?

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

DOTACJE NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ DLA FIRM MŚP Z POLSKI WSCHODNIEJ

Maksymalny poziom dofinansowania
projektów w ramach konkursu

w zależności od rodzaju wydatku i pomocy

1 sierpnia 2024 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

28 września 2024 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym jest automatyzacja i robotyzacja w przedsiębiorstwie?

Robotyzacja i automatyzacja w przedsiębiorstwie to dwa pojęcia związane z implementacją technologii w celu optymalizacji procesów biznesowych. Robotyzacja w dużym uproszczeniu odnosi się do wprowadzania robotów do wykonywania zadań, które wcześniej były realizowane przez pracowników lub które wymagają zaawansowanych umiejętności. Na przykład, w produkcji roboty mogą wykonywać precyzyjne zadania montażowe.

 

Z kolei automatyzacja to szersze pojęcie, które obejmuje wykorzystanie różnych technologii, w tym robotów, do zminimalizowania lub wyeliminowania potrzeby interwencji ludzkiej w procesach biznesowych. Automatyzacja może obejmować skrypty, oprogramowanie, maszyny i wiele innych narzędzi, które poprawiają efektywność, redukują koszty i minimalizują ryzyko błędów.

 

W skrócie, robotyzacja jest częścią automatyzacji i oba pojęcia odgrywają kluczową rolę w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, umożliwiając organizacjom zwiększenie swojej konkurencyjności poprzez usprawnienie procesów, zmniejszenie kosztów operacyjnych i podniesienie jakości świadczonych usług i produkowanych towarów.

Jaka jest definicja Przemysłu 4.0?

Przemysł 4.0, znany też jako Czwarta Rewolucja Przemysłowa, odnosi się do współczesnej transformacji sektora produkcyjnego i przemysłowego za pomocą zaawansowanych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja, robotyka, Big Data, analiza danych, chmura obliczeniowa i cyber-fizyczne systemy produkcji. Głównym celem Przemysłu 4.0 jest tworzenie inteligentnych fabryk (smart factories), gdzie maszyny i systemy są zdolne do zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia automatyzację decyzji i zwiększa efektywność, elastyczność oraz jakość procesów produkcyjnych. Jest to środowisko, w którym nowe i istniejące technologie łączą się w celu umożliwienia bardziej zintegrowanej, autonomicznej i efektywnej produkcji.

Jaka jest minimalna wartość projektu, który można złożyć w ramach naboru?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 200 000,00 PLN

Jakie są formy pomocy w ramach konkursu Automatyzacja i robotyzacja w MŚP?

Wsparcie na usługi szkoleniowe i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Co to jest dotacja warunkowa?

Dotacja warunkowa podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi, a jej zwrot jest uzależniony od spełnienia określonych warunków (które są określone w regulaminie danego naboru).

Co to jest audyt technologiczny?

Audyt technologiczny stanowi proces diagnozy, w którym dokonuje się identyfikacji mocnych oraz słabych aspektów przedsiębiorstwa, bazując na analizie elementów takich jak infrastruktura, kluczowe technologie, prawa własności intelektualnej oraz specjalistyczna wiedza (know-how) firmy. Jest to także instrument umożliwiający ocenę organizacji z perspektywy jej zdolności technologicznych, stosowanych procedur oraz potencjalnych potrzeb w zakresie technologii. Poprzez audyt technologiczny, przedsiębiorstwo może zyskać dogłębne zrozumienie swojej pozycji i możliwości w dziedzinie technologii, co pozwala na bardziej świadome i efektywne podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i strategii rozwoju.

Czym jest diagnoza dojrzałości cyfrowej?

Diagnoza dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa odnosi się do procesu oceny zdolności organizacji do efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych, co obejmuje analizę i reorganizację jej procesów i modeli biznesowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz osiągnięcia sukcesów na rynku. Proces ten pozwala na zrozumienie, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie adaptować i integrować nowe technologie cyfrowe, by optymalizować działania, wprowadzać innowacje i odpowiednio reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Co to jest mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa)?

Mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 to strategiczny dokument, który kieruje organizację przez proces adaptacji i wdrażania technologii charakterystycznych dla Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Kluczowe elementy mapy drogowej to:

 1. Analiza stanu obecnego - dokładne zrozumienie obecnych procesów przemysłowych w firmie, co stanowi punkt wyjścia dla planowania zmian.
 2. Identyfikacja obszarów do innowacji - wskazanie obszarów, gdzie można zastosować zaawansowane technologie, takie jak Internet Rzeczy, robotyzacja, sztuczna inteligencja, przetwarzanie danych i chmura obliczeniowa, w celu optymalizacji i innowacji.
 3. Plan działań - wypracowanie konkretnego planu, zawierającego kroki niezbędne do wdrożenia wybranych rozwiązań, wraz z harmonogramem działań.
 4. Analiza kosztów i korzyści - oszacowanie kosztów związanych z wdrożeniem poszczególnych rozwiązań oraz prognozowanie potencjalnych zysków i korzyści wynikających z ich zastosowania.
 5. Rozwój kompetencji pracowników - opracowanie planu szkoleń i edukacji dla pracowników, aby wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania technologii Przemysłu 4.0.
 6. Zarządzanie ryzykiem - identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań i opracowanie strategii zarządzania ryzykiem w celu ich minimalizacji.

Mapa drogowa jest niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorstw dążących do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, umożliwiającym skuteczne planowanie, monitorowanie i zarządzanie zmianą w kontekście zaawansowanych technologii przemysłowych.

Jaki jest dopuszczalny okres realizacji projektu?

Okres realizacji projektu powinien rozpocząć się nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku oraz zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2027 r. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz usług polegających na opracowaniu mapy drogowej, na podstawie przeprowadzonego audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Podaj swoje dane


  *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Marta Stężycka

  Kierownik zespołu sprzedaży

  T: +48 533 518 552

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947

  SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA