Dotacje na eksport (eksportowe) - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Jak ubiegać się o dotacje na eksport?

SENSE consulting posiada już ponad 1500 klientów biznesowych. Zawsze staramy się słuchać i uczyć o ich potrzebach. Następnie analizujemy napotkane problemy i przeszkody, z którymi się zmagają, by zaoferować im gotowe rozwiązania. Jednym z przykładów są dotacje na eksport.

Nasi eksperci od dotacji posiadają obszerną wiedzę nt. programów zajmujących się przydzielaniem dotacji eksportowych. Etapy oferowanego przez nas wsparcia można by było opisać następująco:

  1. Informujemy naszych klientów o wszelkich konkursach i innych możliwościach związanych z ubieganiem się o wsparcie w tej biznesowej aktywności.
  2. Piszemy projekt (wniosek) pod wybrany konkurs, a następnie w momencie przyznania dotacji na życzenie Klienta. Towarzyszymy naszym klientom w procesie realizacji spływu dotacji i spełnienia założeń projektu.
  3. 3. Nie jest to jednak koniec naszej współpracy, ponieważ staramy się dostarczyć firmom, które korzystają z naszych ekspertyz, stały dopływ informacji o kolejnych możliwościach współpracy z rządowymi i europejskimi programami operacyjnymi, zachęcając je do ciągłego aktualizowania ich celów po tym, jak osiągamy wspólnie te pierwsze i kluczowe.

Na liście programów przyznających dotacje na eksport, w ramach których pomagamy naszym klientom, znajdują się:

  • Regionalne Programy Operacyjne – systemy wsparcia organów samorządowych województw, wśród których większość wspiera ideę internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu.
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – program w całości realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego programu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Go to Brand.PL, który wspiera polską działalność eksportową, w szczególności tę opierającą się na innowacji.
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia – projekt obejmuje 5 wschodnich województw, oferując im wparcie w kwestii doinformowania i edukacji na temat, na przykład, szukania partnerów biznesowych za granicą.

Jeśli zajmujesz się eksportem i uważasz, że Twoje przedsiębiorstwo kwalifikuje się, by ubiegać się o przyznanie dotacji na eksport, albo chcesz się dowiedzieć, czy się kwalifikuje i czy ogłoszony został konkurs w zakresie dotacji na eksport, skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jakie masz opcje i naszkicować plan działania na przyszłość.

+48 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?