ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Ulga IP BOX co to takiego ?

Ulga IP Box, znana na świecie jako Patent Box, to preferencyjne opodatkowanie stawką 5 % dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej.

Kto może skorzystać z ulgi IP BOX?

Podmioty, które są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który spełniają łącznie warunki:

  • prowadzą działalność badawczo-rozwojową
  • wytwarzają w ramach tej działalności kwalifikowane prawo własności intelektualnej
  • prowadzą odrębną ewidencję umożliwiającą przypisanie kosztów i przychodów związanych z tą działalnością (dla każdego projektu oddzielnie)

Jeśli zatem jesteś programistą, który tworzy kod w ramach umowy B2B i uzyskujesz z tego tytułu dochody możesz skorzystać z ulgi.

Jeśli wybrałeś sposób opodatkowania działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie możesz skorzystać z IP Box.

Jak sprawdzić czy mogę skorzystać z IP BOX i jak wyliczyć ulgę?

Kiedy mogę rozliczyć ulgę IP BOX?

Możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego wynoszącej 5% dokonuje się w zeznaniu rocznym.

Czym jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Zgodnie z przepisami prawa za prawo własności intelektualnej uważa się między innymi:

Patent

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Prawo do rejestracji topografii układu scalonego

Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin

Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu

Wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej

Jest o nim mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin; tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 432 ze zm.

Autorskie prawo do programu komputerowego

Specjalna ewidencja podatkowa, czemu służy?

Warunkiem technicznym umożliwiającym skorzystanie z IP Box jest prowadzenie przez przedsiębiorcę specjalnej ewidencji podatkowej. Wyodrębniona dla celów IP Box ewidencja powinna być prowadzona w sposób należyty i zawierać wszystkie informacje dotyczące

Osiągniętych przychodów

Poniesionych kosztów

Dochodów

Strat

Dochodów podlegających preferencyjnej 5% stawce podatku

Dochodów pozostałych (niepodlegających 5% stawce PIT).


Wskaźnik nexus – co to?

Wskaźnik nexus wyraża wartość kosztów, które zostały poniesione na uzyskanie dochodu z praw własności intelektualnej. Jego celem jest premiowanie podmiotów, które wytwarzają prawo własności we własnym zakresie. Wartość tego wskaźnika mnożymy przez dochód z praw i uzyskujemy podstawę do opodatkowania podatkiem 5%. Maksymalna wartość wskaźnika nexus to 1.

Jakie koszty można uwzględnić we wskaźniku nexus jako koszty bezpośrednie?

Leasing i eksploatacja samochodu

Zakup sprzętu i akcesoriów

Koszty księgowe

Zakup serwerów i domen

Doradztwo podatkowe

Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)

Zakup telefonu i akcesoriów

Usługi noclegowe związane ze spotkaniami projektowymi

Bilety kolejowe

Pośrednictwo wizowe

Powyżej przedstawiony jest przykładowy katalog kosztów, który nie jest zamknięty i jest traktowany indywidualne dla każdego podatnika uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, źródeł przychodów czy funkcjonalnego związku kosztu z danym prawem. Rekomendujemy uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Sprawdź co możesz zyskać!