ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

KROK 3

Przeprowadzimy audyt dostępności

Nasze kompetencje w obszarze dostępności są unikatowe. SENSE to zespół ekspertów, którzy w sposób metodyczny w oparciu o wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami potrafią przeprowadzić AUDYT uwzględniający potrzeby OSÓB: • z niepełnosprawnością ruchową • z niepełnosprawnością wzroku • z niepełnosprawnością słuchu • z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Przedstawiamy Państwu stan zastany, dobre praktyki i inspiracje możliwe do wdrożenia, a ostateczne rozwiązania dostosowujemy do możliwości Uczelni.

Na tej podstawie tworzymy REKOMENDACJE do następujących PROCESÓW na Uczelni: • rekrutacji kandydatów • procesu kształcenia • zapewnienia standardów WCAG 2.1 • w obszarze analizy prawno-systemowej • niezbędnych procedur ewakuacji.

Wycena naszych usług w obszarze Audytu jest dostosowana do potrzeb Uczelni. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń przedstawiamy Państwu czytelne ramy i propozycję obejmującą 4 MODUŁY AUDYTU (dla osób z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku, z niepełnosprawnością słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi). Każdy z modułów szacujemy na 200 roboczogodzin w stawce 184,50 zł z VAT.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY BEZPŁATNĄ KONSULTACJĄ?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!