na zdjęciu widać 7 osób siedzących przy stole

Jak zostać uczelnią dostępną?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już po raz trzeci ogłosiło konkurs UCZELNIA DOSTĘPNA w ramach Działania 3.5 POWER. Jego celem jest poprawa dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami dzięki wdrożeniu zmian organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, które pozwolą na likwidację barier i poprawę dostępu osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.