ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

POPOJUTRZE 2.0 – II nabór wniosków zakończony

Zakończenie II naboru wniosków  – tutorka w POPOJUTRZE 2.0, Kinga Skrzyniarz 

Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Otrzymaliśmy niemal 200 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje. Do etapu preinkubacji wybraliśmy 49 zespołów, których pomysły mają największy potencjał. Wśród zespołów znalazły się: szkoły i przedszkola, fundacje i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa z różnych branż, a także liczne grupy nieformalne.

PREINKUBACJA

Zespoły zaprosiliśmy na I Warsztaty w ramach preinkubacji, za nami 4 dni spotkań z fantastycznymi, pełnymi pasji ludźmi (w warsztatach wzięło udział ponad 100 osób!). Prowadzący dr Marcin Bielicki, który w Popojutrze 2.0. pełni rolę Eksperta ds. Innowacji, wprowadził Innowatorów w pracę metodą design thinking, przygotował zespoły do przeprowadzenia pierwszych wywiadów z użytkownikami innowacji, w celu określenia głównych problemów i potrzeb. Przebieg warsztatów był bardzo intensywny, uczestnicy byli niezwykle aktywni i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Po warsztatach otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii na temat merytorycznego przygotowania naszego eksperta, z czego niezmiernie się cieszymy.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu Inkubator Popojutrze 2.0. będzie miejscem wymiany doświadczeń praktyków, ekspertów, kreatorów, wszystkich tych, którzy chcą mieć realny wpływ na kształt polskiej edukacji.

INNOWATORZY

Bardziej zaawansowane prace nad innowacjami trwają w zespołach, które złożyły swoje koncepcje w I naborze, tutaj możemy namacalnie zobaczyć pierwsze efekty prac Innowatorów np. prototypy gier planszowych, platform edukacyjnych, e-podręczników, modele nauczania, scenariusze zajęć. Opisy powstających innowacji i inspirujące historie ludzi je tworzących znajdziecie tutaj: https://popojutrze2.pl/innowatorzy/ .

CO PRZED NAMI?

W okresie wakacyjnym nie zwalniamy tempa!

  • Realizujemy kolejne warsztaty dla zespołów z I i II naboru
  • Zespołom z I naboru pomagamy w realizacji innowacji poprzez wsparcie tutorek i ekspertów
  • Zespoły z II nabory przygotowujemy do złożenia Wstępnych Specyfikacji Innowacji i wystąpienia przed Komisją Oceny Wniosków pod koniec sierpnia. Najlepsze pomysły otrzymają grant w wysokości ok. 60 tyś zł

Ponadto oczywiście planujemy działania w III naborze wniosków, który startuje już we wrześniu. Mamy nadzieję, że i Ty czytający ten tekst zwrócisz się do nas ze swoim pomysłem w obszarze edukacji. Szczegóły znajdziesz na stronie POPOJUTRZE 2.0.: https://popojutrze2.pl/

Jesteśmy przekonani, że wakacyjny odpoczynek sprzyja kreatywności, liczymy więc na jeszcze ciekawsze i bardziej unikatowe pomysły!