Scroll to top

PRZEMYSŁ 4.0 – zmiany w konkursie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza zmiany w konkursie Pilotaż „Przemysł 4.0”.

Alokacja konkursu zostaje zwiększona do 25 MLN ZŁOTYCH.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW został przesunięty na 15 czerwca. Jednak czas trwania naboru pozostaje bez zmian i datą końcową konkursu pozostaje 30 czerwca.

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej


Jakie technologie mogą być dofinansowane:

  • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
  • Roboty przemysłowe;
  • Przemysłowy Internet rzeczy;
  • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
  • Cyberbezpieczeństwo;
  • Chmura obliczeniowa;
  • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
  • Sztuczna inteligencja;
  • Blockchain;
  • Druk addytywny (druk 3D).


Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:
  • prowadzą działalność produkcyjną
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
  • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20 mln zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc.

Wnioski będzie można składać online od 28 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.