ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

FUNDUSZE DLA UCZELNI

Od 10 lat jesteśmy Partnerem dla Uczelni w rozbudowę infrastruktury, nowych programów kształcenia oraz kompleksowego podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych i administracyjnych. Zajmujemy
1 miejsce w rankingu skuteczności
pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pod względem liczby i wartości projektów.

Naszą misją jest pomoc Uczelniom w zwiększaniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

POMOC DLA UCZELNI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapewnia środki na likwidację wszelkiego rodzaju barier w  dostępie do studiów oraz na wprowadzenie do swoich programów nauczania działań zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Pomożemy Państwu pozyskać dofinansowanie i bezpiecznie prowadzić projekt oraz wyposażymy Was w procedury i usprawnienia, które zwiększą dostępność Waszej uczelni.

KROK 1

Napiszemy dla Państwa wniosek o dofinansowanie od początku do końca lub skonsultujemy już przygotowany według Państwa potrzeb.

CZYTAJ WIĘCEJ

KROK 2

Zapewnimy kompleksowość i bezpieczeństwo realizacji projektu, z uwzględnieniem dokumentów projektowych, przeprowadzenia zamówień oraz rozliczenia dotacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

KROK 3

Przeprowadzimy audyt dostępności i sporządzimy plan wdrożenia ścieżki MINI, MIDI i MAXI. Współpracujemy z architektami, programistami i ekspertami ds. różnych typów niepełnosprawności.

CZYTAJ WIĘCEJ

KROK 4

Przeszkolimy kadrę i zaprojektujemy i wdrożymy zmiany w procesie rekrutacji i kształcenia, by były przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

CZYTAJ WIĘCEJ

SPRAWDŹ, CO UCZELNIA MOŻE SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza nabór wniosków do konkursu UCZELNIA DOSTĘPNA.

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 maja 2021 r. (godz. 8:15)
  • Zakończenie naboru wniosków: 5 lipca 2021 r. (g. 14:00)
  • Wyniki konkursu – publikacja listy rankingowej: wrzesień/październik 2021 r.

BUDŻET KONKURSU: 60 mln zł.

WYMAGANY WKŁAD WŁASNY: 3%

ŚRODKI NA INWESTYCJE: 30%

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ? 

  • Dostosujemy procedury kształcenia, by uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
  • Opracujemy lub dostosujemy wewnętrzne dokumenty prawne.
  • Zaprojektujemy i wdrożymy zmiany organizacyjne.
  • Poniesiemy świadomość i kompetencje kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez system szkoleń.
  • Zapewnimy dostępność komunikacyjną wyposażając Uczelnię w system przejrzystego oznakowania.
  • Zapewnimy dostępność administrowanych stron internetowych.
  • Wprowadzimy do programów kształcenia modyfikacje zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ W PROJEKCIE

Ścieżka mini – da uczelni szansę na rozpoczęcie podstawowych działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej dla wszystkich. Przykładowe działania w ścieżce mini to m.in. zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska ds. dostępności uczelni, dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez udział w krajowych konferencjach tematycznych związanych z dostępnością.

Ścieżka midi – ma zapewnić uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu minimalnego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i działalności naukowej, a także upowszechnienie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych, w których nadal występują braki. Przykładowe działania w ramach tej ścieżki to: wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć, zatrudnienie doradców edukacyjnych/konsultantów, dodatkowe wynagrodzenia dla lektorów języków obcych, autorów zajęć sportowych, psychologów zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego.

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW DOSTĘPNOŚCI w SENSE

dr Natalia Marciniak-Madejska

dr Natalia Marciniak-Madejska

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE

Łukasz Wolff

Łukasz Wolff

Dostępność cyfrowa

Iwona Benek

Iwona Benek

dostępność architektoniczna

Eunika Lech

Eunika Lech

dostępność informacyjno-komunikacyjna

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW PROJEKTÓW EUROPEJSKICH W SENSE

Paulina Lewicz

Paulina Lewicz

Ekspertka wniosków o dofinansowanie EFS

Magdalena Sochacka

Magdalena Sochacka

Ekspertka wniosków o dofinansowanie EFS

Monika Mardas-Brzezińska

Monika Mardas-Brzezińska

Ekspertka obsługi projektów EFS

Monika Antek

Monika Antek

Ekspertka obsługi projektów EFS

POZNAJ NASZĄ SKUTECZNOŚĆ

0

napisanych WNIOSKÓW dla Uczelni

0

% SKUTECZNOŚCI dotacyjnej

0

PLN pozyskanych ŚRODKÓW

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!