BUR - Baza Usług Rozwojowych - szkolenia dofinansowanie z funduszy unijnych / europejskich - Poznań - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

BUR - Baza usług rozwojowych - szkolenia - Poznań, Polska

Każdy przedsiębiorca, który chce rozwijać swoją firmę, powinien wdrażać nowe innowacyjne rozwiązania poparte rzetelnymi badaniami naukowymi. W ten sposób nie tylko przyczynia się do rozwoju gospodarki, ale i zwiększa konkurencyjność na rynku. Z dotacji B+R może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego działalność wpisuje się w Ustawę z dnia 25 września 2015 roku. Jednakże, bez wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, trudno o rozwój określonej branży. Baza Usług Rozwojowych została stworzona dla podmiotów, które chcą zainwestować w rozwój swoich pracowników, przyczyniając się tym samym do poszerzenia usług danej marki lub realizacji nowych zadań

Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, która przedstawia aktualne propozycje kursów, szkoleń, a nawet studiów podyplomowych na terenie całego kraju. To nie tylko źródło informacji o możliwościach szkoleniowych, ale także sposób na zwrot od 50 do 80% poniesionych kosztów. Do wyboru są następujące usługi:

 • e-learning,
 • mentoring,
 • coaching,
 • szkolenia,
 • doradztwo,
 • studia podyplomowe,
 • egzaminy,
 • rozwój zawodowy.

Ważne jest to, aby usługa była powiązana z celami działania przedsiębiorstwa. Przez Bazę Usług Rozwojowych nie można uzyskać dofinansowania na szkolenia BHP czy SEP.

Gdzie uzyskać informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych?

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania Bazy usług Rozwojowych, listy dostępnych usług oraz tego, co należy spełnić, żeby uzyskać dofinansowanie, warto śledzić oficjalny Portal Funduszy Europejskich.

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Proces uzyskiwania dotacji należy rozpocząć od wyszukania określonego szkolenia bądź studiów podyplomowych za pomocą wygodnej i intuicyjnej wyszukiwarki wyposażonej w system filtrowania. Wystarczy sprecyzować swoje oczekiwania i upewnić się, czy usługa lub kurs kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50%. Zależy to jednak od zasad panujących w danym województwie. Kluczowe jest także to, że istnieje określony limit finansowy, który może przypadać na dane przedsiębiorstwo.

Aby pozyskać dofinansowanie, należy zgłosić się do właściwego Operatora. Jest nim instytucja, która zajmuje się finansowaniem usług doradczych i szkoleniowych. Kolejnym krokiem jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

Wyróżnia się różne formy udzielania dofinansowania i są nimi m.in.:

 • systemy bonowe – obowiązują m.in. w województwie małopolskim i łódzkim. Polega to na wykupieniu od Operatora bonu, którego wartość jest wyższa niż poniesiony koszt z nim związany. Po zrealizowaniu przez przedsiębiorstwo usług lub szkolenia, wykonawca zobligowany jest do wymiany bonu na gotówkę,
 • refundacja wydatków – część kosztów musi zostać poniesiona przez firmę, a pozostała pula zwracana jest np. przelewem na konto. Jest to najczęstsza forma rozliczenia,
 • systemy kont przedpłaconych – przedsiębiorstwo posiada indywidualny rachunek, na które pieniądze wpłacane są przez niego samego i Operatora.  Po skorzystaniu z usługi środki wpłacane są na rzecz wykonawcy.

Gdzie należy ubiegać się i wsparcie?

Wniosek należy złożyć bezpośrednio u Operatora działającego na terenie danego województwie. Warto zatem dokładnie sprawdzić adres jego siedziby lub filii. Sposób działania oraz zasady, według których przyznawane jest dofinansowanie, różni się w zależności od regionu Polski.

Lista operatorów

Poniżej znajduje się lista dostępnych operatorów z podziałem na województwa.

Uwaga: Z dofinansowania są wyłączone podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Co możemy dla Ciebie robić?

Jako zespół doświadczonych doradców, SENSE pomoże Twojej firmie opracować strategię biznesową, przejmując na siebie realizację projektu w kluczowych aspektach. Zajmiemy się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie operacji, wraz z niezbędnymi załącznikami, wykonamy niezbędny harmonogram wydatków, a także pomożemy w nawiązaniu relacji z instytucjami naukowymi, w celu uzyskania niezbędnego do otrzymania dotacji w ramach Bonu na innowacje wsparcia merytoryczno-badawczego.

Nasze wieloletnie doświadczenie będzie nieocenionym wsparciem, które pozwoli Twojej firmie aplikować o środki w ramach programu operacyjnego „Bon na innowacje” z dużą szansą na sukces, czyli otrzymanie dotacji.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?