Scroll to top

Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii

Miasto Konin w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie powierzyły nam opracowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, stanowiących podstawę do realizacji ich wspólnej strategii w obszarze budowy i promocji marki: Wielkopolska Dolina Energii.

Dzięki naszej współpracy subregion koniński zyskał niespełna 5 mln złotych na promocję swojego regionu i działających tam przedsiębiorców na rynkach krajowych oraz zagranicznych.

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego przynosi nam wiele radości. Dzięki wspólnym działaniom przyglądamy się rozwojowi polskich miast i województw oraz ich znaczeniu na mapie Europy. Wspaniale być częścią tej zmiany.

SENSE > Blog z SENSEm > Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii