Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

SENSE > DORADZTWO EUROPEJSKIE > GO TO BRAND EXPO

GO TO BRAND EXPO 2020 DUBAI

Konkurs dedykowany jest  przedsiębiorcom z sektora MŚP chcącym sfinansować promocję polskiej marki produktowej na rynkach Zatoki Perskiej.

Cel konkursu

Celem konkursu Go to brand – EXPO 2020 jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych, w ramach programu związanego z organizacją światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Na co i w jakiej wysokości można pozyskać dofinansowanie?

— > na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach
zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

–> na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Wartość wsparcia

MOŻESZ OTRZYMAĆ  MAKSYMALNIE: 455 650 zł

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU MUSI ZAMKNĄĆ SIĘ W KWOCIE: 1 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Dofinansowanie stanowi:

  • pomoc publiczną na udział MŚP w targach,
  •  pomoc de minimis

Nie można łączyć tych dwóch form pomocy, za wyjątkiem działań promocyjnych ujętych w pomocy de minimis.

Terminy zgłoszeń 

Start: 26.02.2021

Zakończenie: 29.03.2021

okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 września 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, to maksymalnie 90 dni licząc od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!