DOTACJE NA INNOWACJE DLA FIRM Z MAZOWSZA

Zdobądź 80% dofinansowania!

POZIOM DOFINANSOWANIA

80%

NABÓR WNIOSKÓW

STYCZEŃ 2023 R.

PRZEDSIĘBIORSTWA MŚP POSIADAJĄCE SIEDZIBĘ LUB ODDZIAŁ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

Dotacje na rozwój dla firm z Mazowsza. Jak zdobyć dofinansowanie?

Jesteś przedsiębiorcą z województwa mazowieckiego? Szukasz środków na innowacje dla swojej firmy? Trafiłeś w dobre miejsce!

Już na początku 2023 roku. rozpoczną się nabory do konkursu, którego celem będzie wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tej dotacji wprowadzisz innowacyjne rozwiązania do swojej firmy i będziesz krok przed konkurencją!

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkową, która oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W ramach konkursu promowane jest wdrożenie wyników B+R.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI NA INNOWACJE W MŚP? 

JAKIE PROJEKTY INNOWACYJNE MOŻESZ ZREALIZOWAĆ?

ikona lupy nad dokumentami

JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ?

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI NA INNOWACJE?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie poniższe warunki:

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

INWESTYCJE NA INNOWACJE DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO - KIEDY NABÓR?

Poziom dofinansowania
projektów w ramach konkursu
Planowana pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
30 MLN ZŁ
Maksymalna wartość dofinansowania projektu
4 MLN ZŁ
Minimalna wartość dofinansowania projektu
400 TYS. ZŁ

STYCZEŃ 2023 R.

Nabór wniosków o dofinansowanie

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Stężycka

Kierownik zespołu sprzedaży

T: +48 533 518 552

Matylda Sochacka-Kozielczyk

Specjalistka ds. relacji z Klientem Biznesowym

T: +48 533 574 387

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy 30 mln zł to ostateczna kwota przeznaczona na konkurs?

Nie. Przewiduje się możliwość zwiększenia alokacji.

Czy mogę zrealizować projekt o wartości ok. 200 tys. zł?

Nie, minimalna wartość dofinansowania to 250 tys. zł. Oprócz dofinansowania w projekcie musi być także zawarty wkład własny (20%) co oznacza, że minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 312.500,00 zł.

Moja firma jest mikro przedsiębiorstwem, uzyskuje przychody z działalności gospodarczej od ponad roku i mieści się na terenie województwa mazowieckiego. Czy w tym przypadku kwalifikuje się do objęcia wsparciem w projekcie?

Tak, powyższe kryteria kwalifikują przedsiębiorstwo do objęcia wsparciem w projekcie.

Czy w ramach naboru mogę otrzymać wsparcie na wprowadzenie do przedsiębiorstwa produkcji zupełnie nowych – wcześniej nie produkowanych wyrobów?

Tak, można sfinansować działania związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.

Nabór rozpoczął się w styczniu, na kiedy planowane jest rozstrzygnięcie konkursu?

Rozstrzygnięcia można spodziewać się w ciągu około trzech miesięcy, ale w przypadku dużej liczby złożonych wniosków termin może zostać wydłużony.

W ramach konkursu promowane jest wdrożenie wyników B+R – czy ma znaczenie sposób pozyskania wyników prac B+R?

Prace B+R można zlecić, zakupić bądź przeprowadzić samodzielnie.

Czy muszę wnosić wkład własny w realizację projektu?

Tak, poziom dofinansowania wynosi do 80%. Pozostałą część inwestycji finansuje Wnioskodawca.

Czy w ramach realizacji projektu muszę zwiększyć zatrudnienie w przedsiębiorstwie?

Tak, realizując projekt należy utworzyć co najmniej jedno nowe miejsce pracy, co przełoży się na wzrost zatrudnienia w firmie.

Co oznacza stwierdzenie, że w konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą?

Przedsiębiorstwa te, oprócz posiadania statutu MŚP muszą uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czy podatek VAT jest kwalifikowalny w ramach projektu?

Nie, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w ramach projektu.

Projekt realizowany powinien być z zasadami uniwersalnego projektowania – co to oznacza?

Koncepcja uniwersalnego projektowania polega na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Czy posiadając główną siedzibę firmy poza województwem mazowieckim mogę wziąć udział w konkursie?

Jeżeli główna siedziba mieści się poza województwem mazowieckim, ale posiadają Państwo dodatkowy oddział w granicach województwa mazowieckiego – można wziąć udział w naborze.

Czy istotne dla punktacji w konkursie jest jak długo prowadzę działalność gospodarczą?

Im dłużej prowadzona działalność tym więcej punktów można uzyskać w ramach „Doświadczenia wnioskodawcy”. 

SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA