KREDYT  TECHNOLOGICZNY – FENG

Niemal 600 mln zł dotacji na inwestycje!

DLA KOGO?


PRZEDSIĘBIORSTWA DO 250 PRACOWNIKÓW

NABÓR WNIOSKÓW


23 marca 2023 r. – 31 maja 2023 r.

POZIOM DOFINANSOWANIA

DO 70%

Przedsiębiorco, rozwijaj swoją firmę z Kredytem technologicznym!

Z początkiem wiosny rusza nabór wniosków w ramach Kredytu technologicznego, pozwalającego zrealizować inwestycje w innowacyjne technologie. Jest to idealna szansa dla firm z sektora MŚP, które planują przeprowadzić projekty wymagające badań, bez gwarancji szybkiego zysku.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie będące refundacją części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Odpowiadamy też na najczęściej zadawane pytania w formie FAQ, który znajduje się na dole strony.

Jeśli chcą Państwo zdobyć dotację i rozwinąć swoją firmę, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. 

  Polityka prywatności

  CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE?

  człowiek przy tablicy

  JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW?

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE?

  ikona lupy nad dokumentami

  KRYTERIA WARUNKUJĄCE MOŻLIWOŚĆ STARTU W KONKURSIE​

  Przedstawiona technologia musi: 

    • być gotowa do wdrożenia – wszelkie prace badawczo-rozwojowe (B+R) muszą być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do BGK 
    • mieć właściwą formę – dopuszczalne są poniższe formy technologii: 
     a) prawo własności przemysłowej, 
     b) wyniki prac rozwojowych,
     c) wyniki badań przemysłowych,
     d) nieopatentowana wiedza techniczna.
   1.  

  Aby technologia została uznana za nową, musi spełnić wszystkie poniższe kryteria:

  • nie była dotychczas stosowana przez wnioskodawcę,
  • została opracowana przez wnioskodawcę albo została nabyta lub będzie nabyta w ramach projektu, 
  • nie jest kopią lub powieleniem innej, już istniejącej technologii.

  Komisja weryfikuje czy przedmiotem inwestycji jest wdrożenie opisanej we wniosku technologii.

  Co nie jest wdrożeniem?
  • nabycie środków trwałych, w których technologię już wdrożono
  • dostosowanie urządzenia przez jego producenta do specyficznych wymagań i założeń wnioskodawcy, gdy jest to w pełnej gestii tego producenta
  • stosowanie w przeszłości planowanej do wdrożenia technologii (chyba, że dokonane w technologii zmiany umożliwiają uznanie jej za nową technologię)

  JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ KREDYTEM NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE?

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE - KIEDY NABÓR?

  Maksymalny poziom dofinansowania
  projektów w ramach konkursu
  Planowana pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
  578 MLN ZŁ

  23 marca 2023 r.

  Termin rozpoczęcia naboru wniosków

  31 maja 2023 r.

  Termin zakończenia naboru wniosków

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Kredyt technologiczny/ Kredyt na innowacje technologiczne – czy muszę brać kredyt?

  Tak, do złożenia wniosku w konkursie potrzebna jest promesa przyznania kredytu z banku komercyjnego. Natomiast premia technologiczna, którą przyznaje BGK w ramach tego konkursu, to tak naprawdę forma dotacji, która będzie spłacała zaciągnięty kredyt.

  Jaki jest poziom dofinansowania w Kredycie technologicznym?

  Można otrzymać do 70% dofinansowania. Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu MŚP wnioskodawcy (jest zgodna z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Wysokość dofinansowania dla danego regionu można sprawdzić tutaj: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

  Czy w ramach konkursu muszę prowadzić prace badawczo-rozwojowe lub wprowadzić innowację?

  Tak, Kredyt technologiczny ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacji technologicznych.

  Jakie projekty będą wspierane przez Kredyt technologiczny?

  Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem prac B+R: własnych lub nabytych. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług.

  Czym są działania badawczo-rozwojowe (B+R)?

  Działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

  (źródło: GUS)

  Jak zacząć działania badawczo-rozwojowe?

  Jeśli wiesz, jakich prac badawczo-rozwojowych potrzebujesz lub masz pomysł, co mógłbyś przebadać, zgłoś się do nas. Otaczamy się wieloma partnerami branżowymi i udzielamy wsparcia w łączeniu nauki i biznesu.

  Na jaką wartość należy pozyskać promesę kredytową, która jest jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie?

  Wartość docelowej umowy kredytowej (w tym promesy), może wynieść nawet do 100% wartości projektu. Można zatem sfinansować z kredytu cały projekt – nie jest wówczas koniecznie wykazywanie środków własnych do realizacji inwestycji.

  Czy promesę/umowę kredytową mogę pozyskać w dowolnym banku czy są tutaj jakieś ograniczenia?

  Regulamin naboru określa listę banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK umowę współpracy, przy wdrażaniu Kredytu technologicznego FENG. Wniosek o wydanie promesy można złożyć jedynie do banków, które znajdują się przedmiotowym wykazie. Są to następujące instytucje:

   

  1)     Alior Bank S.A.

  2)     Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi

  3)     Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  4)     Bank Millennium S.A.

  5)     Bank Ochrony Środowiska S.A.

  6)     Bank Pekao S.A.

  7)     Bank Spółdzielczy w Brodnicy

  8)     BNP Paribas Bank Polska S.A.

  9)     ING Bank Śląski S.A.

  10)  mBank S.A.

  11)  PKO Bank Polski S.A.

  12)  Santander Bank Polska S.A.

  13)  SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi

  Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

  Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) oraz czy projekt w ramach kredytu na innowacje technologiczne musi się wpisywać w KIS?

  Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) oraz czy projekt w ramach kredytu na innowacje technologiczne musi się wpisywać w KIS? Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) to branże uznane za priorytetowe dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenia wartości dodanej polskiej gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. W ramach naboru, wniosek o dofinasowanie musi się wpisywać w jedną z branż określonych jako KIS. Jeżeli projekt nie wpisuje się w żaden KIS to aby mieć możliwość udziału w naborze, może on dotyczyć rozwiązania wdrażanego w ramach branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzo chłonnych usług zgodnie z klasyfikacją Eurostat.

  Czy regulamin konkursu określa preferencje punktowe (dodatkowe punkty) dla określonych typów projektu?

  Kryteria wyboru projektów wskazują, iż największe szanse na dotacje mają projekty, które wyróżniać się będą następującymi elementami:

  1. Produkt/proces/usługa, która zostanie wdrożona w ramach projektu, jest przełomowa z puntu widzenia danej branży (gdyż np. może korzystnie wpływać na jej rozwój);

  2. Uniwersalność zastosowania rozwiązania wypracowanego w ramach projektu, wykraczająca poza przyjęte założenia we wniosku o dofinasowanie (szerokie oddziaływania rezultatów projektu, wykraczają poza tradycyjne ramy danej branży);

  3. Rezultat projektu, może potencjalnie istnieć na rynku dłużej niż 3 lata od przewidywanej daty zakończenia projektu;

  4. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

  Jak długo trwa proces oceny wniosków i kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

  Bazując na naszych doświadczeniach oraz mając na względzie zapisu regulaminu naboru, prognozujemy, iż wyniki naboru mogą być znane w okolicach września 2023 roku.

  Czy przedsiębiorstwa, które nie otrzymają kredytu w ramach konkursu, mogą ubiegać się o kredyt technologiczny w innym czasie?

  Tak, w przypadku negatywnej oceny wniosku, przedsiębiorcy mogą ponownie aplikować w kolejnych naborach.

  Jakie są wymagania dotyczące dokumentów niezbędnych do zgłoszenia projektu do konkursu?

  Obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinasowanie to:

   

  1.     Dokument potwierdzający reprezentację wnioskodawcy (jeżeli dotyczy).

  2.     Kopia promesy kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego z banku kredytującego.

  3.     Informacja o danych kontaktowych Banku kredytującego.

  4.     Oświadczenie dotyczące tajemnicy bankowej.

  5.     Biznesplan projektu.

  6.     Oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (jeśli dotyczy).

  7.     Szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych lub nieruchomości
  (dotyczy projektów, w których uwzględniono budowę/rozbudowę lub zakup nieruchomości
  zabudowanej lub niezabudowanej (np. hali produkcyjnej) /jeśli dotyczy/.

  Czy jest możliwość przedłużenia okresu spłaty kredytu w przypadku nieprzewidzianych trudności finansowych?

  Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu w tym kwestii związanych ze spłatą kredytu zaciągniętego na realizacje inwestycji są przedmiotem indywidualnej analizy oraz oceny realizowanej przez BGK oraz podmiotu udzielającego finansowania kredytowego. Na etapie realizacji projektu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować BGK i wspólnie ustalić ścieżkę postępowania.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Marta Stężycka

  Kierownik zespołu sprzedaży

  T: +48 533 518 552

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

  T: +48 533 574 387

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

  SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA

  Wypełnij formularzi pobierz bezpłatny przewodnik po Kredycie Technologicznym!


   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sense Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-749), ul. ul. Podgórze 11/31, e-mail: rodo@senseconsulting.pl, tel.: 61 843 26 11 (Administrator danych osobowych), w celu otrzymywania od Administratora na podany adres e-mail newslettera i wiadomości zawierających informacje handlowe o usługach, promocjach, ofertach i informacjach dotyczących Administratora.