KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – FENG

Łatwiejszy dostęp do kapitału na inwestycje!

DLA KOGO?


PRZEDSIĘBIORSTWA DO 250 PRACOWNIKÓW

NABÓR WNIOSKÓW


I/II KWARTAŁ 2023

POZIOM DOFINANSOWANIA

DO 70%

Kredyt na innowacje technologiczne FENG - (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027)

W nowej perspektywie finansowej będzie kontynuowany znany już przedsiębiorcom mechanizm dotacyjny w postaci kredytu na innowacje technologiczne. Ten instrument, łączy dwa rodzaje finansowania: kredytowe z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji. Cieszył się on popularnością we wcześniejszym programie – Inteligentny Rozwój (POIR). Zaletą tego hybrydowego instrumentu, jest zaangażowanie środków prywatnych (czyli właśnie sektora bankowego) w finansowanie nowatorskich przedsięwzięć. Dla przedsiębiorców zaś to z jednej strony łatwiejszy dostęp do kapitału na inwestycje, a z drugiej – poczucie bezpieczeństwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się bowiem ryzyko ponoszenia wysokich kosztów kredytu. Komponent dotacyjny może zachęcić firmy, by inwestować w projekty, które wymagają badań, ale nie gwarantują szybkiego zysku.

flaga unii europejskiej

  Polityka prywatności

   

  CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE?

  człowiek przy tablicy

  JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW?

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE?

  JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ KREDYTEM NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE?

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE - KIEDY NABÓR?

  Maksymalny poziom dofinansowania
  projektów w ramach konkursu

  I/II KWARTAŁ 2023r.

  Termin rozpoczęcia naboru wniosków

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Marta Stężycka

  Kierownik zespołu sprzedaży

  T: +48 533 518 552

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Specjalistka ds. relacji z Klientem Biznesowym

  T: +48 533 574 387

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Kredyt technologiczny/ Kredyt na innowacje technologiczne – czy muszę brać kredyt?

  Tak, do złożenia wniosku w konkursie potrzebna jest promesa przyznania kredytu z banku komercyjnego. Natomiast premia technologiczna, którą przyznaje BGK w ramach tego konkursu, to tak naprawdę forma dotacji, która będzie spłacała zaciągnięty kredyt.

  Jaki jest poziom dofinansowania w Kredycie technologicznym?

  Można otrzymać do 70% dofinansowania. Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu MŚP wnioskodawcy (jest zgodna z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Wysokość dofinansowania dla danego regionu można sprawdzić tutaj: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

  Czy w ramach konkursu muszę prowadzić prace badawczo-rozwojowe lub wprowadzić innowację?

  Tak, Kredyt technologiczny ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacji technologicznych.

  Jakie projekty będą wspierane przez Kredyt technologiczny?

  Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem prac B+R: własnych lub nabytych. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług.

  Czym są działania badawczo-rozwojowe (B+R)?

  Działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

  (źródło: GUS)

  Jak zacząć działania badawczo-rozwojowe?

  Jeśli wiesz, jakich prac badawczo-rozwojowych potrzebujesz lub masz pomysł, co mógłbyś przebadać, zgłoś się do nas. Otaczamy się wieloma partnerami branżowymi i udzielamy wsparcia w łączeniu nauki i biznesu.

  SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA