Scroll to top

Stwórz efektywny zespół

Stwórz efektywny zespół – 4 narzędzia badania potencjału pracownika

Jaki jest styl myślenia i działania Twojego pracownika? A może zastanawiasz się jaki sposób reagowania jest dla niego automatyczny? Czy wiesz że możesz to zidentyfikować, aby móc świadomie i efektywnie wykorzystywać to dla dobra swojej firmy? Sprawdź, jak stworzyć efektywny zespół!

Poznaj cztery najpopularniejsze narzędzia umożliwiające zarządzanie kapitałem ludzkim przy najefektywniejszym wykorzystaniu indywidualnego potencjału każdego pracownika. Metody te pozwalają na identyfikację najmocniejszych cech każdej z osób aby potem móc tak je połączyć by nie tylko pracownikom pracowało się ze sobą dobrze i by wzajemnie się wspierali swoimi najmocniejszymi stronami, ale by ostatecznie przełożyło się to na ich wyniki i co za tym idzie, na rozwój Twojej firmy.

Metoda FRIS ®–  Style Myślenia i Działania

Model FRIS® opiera się o cztery perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY. Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach. Cztery style myślenia to cztery różne sposoby percepcji, reagowania i rozwiązywania problemów. FRIS® ich nie wartościuje, zamiast dzielenia i kategoryzowania na lepszych i gorszych, podkreśla unikalną wartość każdego z nich. FRIS® przypisuje każdemu z nich nazwę dominującej cechy, kolor, kształt i dominującą perspektywę.

Styl Myślenia i Styl Działania dają wskazówki, które ułatwiają dotarcie do odpowiedzi na ważne pytania:

  • jakie są moje silne strony?
  • w którym kierunku powinienem się rozwijać?
  • jaka praca przyniesie mi najwięcej satysfakcji?
  • jak mogę zrozumieć i dogadać się z tymi, którzy myślą inaczej?

Styl Myślenia i Styl Działania pokazują, czym pracownik różni się od innych, co jest w nim wyjątkowego. Podpowiadają, jak i z kim najszybciej może znaleźć porozumienie, a także odwrotnie kiedy będzie to wymagać od niego większego wysiłku.

Model Everything DiSC – Badanie Osobowości

Umiejętność zarządzania różnorodnością to klucz do efektywnego zespołu. Stworzenie takiego teamu, który efektywnie będzie ze sobą współpracował i grał do jednej bramki, to często występująca trudność i wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Psycholog dr William Marston stworzył teorię 4 głównych rodzajów osobowości DISC®, w której wyróżnił następujące podstawowe typy zachowań ludzkich:

D – dominacja
I – wpływ
S – stałość
C – sumienność

INSIGHTS DISCOVERY® – Indywidualny styl funkcjonowania

To bardzo klarowne narzędzie do pracy indywidualnej i grupowej, oparte na typologii człowieka Hipokratesa oraz typologii osobowości Carla Gustava Junga. Dzięki tej metodzie pracownik może działać efektywnie i twórczo. Insights Discovery® opisuje predyspozycje osobowe, czynniki motywujące obszary do rozwoju i indywidualne preferencje. Możliwe jest przeprowadzenie trzech rodzajów testów:

  • Profilu Indywidualnego
  • Profilu Efektywności Zespołu
  • Raportu Discovery Full Circle

koło Insight Discovery opisujące style osobowości

I co dalej?

W raportach są bardzo szczegółowe opisy oraz wykresy Dynamiki Energii Kolorystycznych Insights ukazujących styl funkcjonowania zarówno w sytuacjach sprzyjających, jak i w stresie. Narzędzie ID® rozróżnia ok. 72 typy osobowości, spośród których 8 to typy główne:  Zdobywca, Motywator, Inspirator, Doradca, Mentor, Koordynator, Obserwator i Reformator. Przedsiębiorca na przeprowadzeniu tego badania zyskuje nie tylko 19-stronicowy raport zawierający opis ogólnego stylu funkcjonowania, komuniowania się, wartości które pracownik wnosi do zespołu. Także a nawet przede wszystkim otrzymuje kompleksową informację zwrotną od certyfikowanego trenera dzięki której wie, jakie etapy pracy z metodą są dla pracownika obligatoryjne aby przyniosły pozytywne zmiany w jego pracy.

Badanie CliftonStrengths™ czyli potocznie TEST GALLUPA

Badanie talentów CliftonStrengths™ zaprojektowano, aby pomóc zidentyfikować obszary o najwyższym potencjale do rozwoju, czyli wskazać najmocniejsze indywidualne strony osobowości. Nad tym testem przez 40 lat pracował Instytut Gallupa. 40 lat pracy spędzonych na zbadaniu talentów człowieka i określeniu,
w jaki sposób przyczyniają się do efektywności osobistej i zespołowej. W wyniku tych analiz wyłoniono 34 talenty, które są uniwersalne ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. W zależności od wybranej opcji, po ukończeniu badania talentów, otrzymujesz informację o 5 najsilniejszych talentach, lub o ich pełnej sekwencji liczącej 34 talenty. Po co? Aby świadomie wykorzystywać naturalne zdolności i oprzeć rozwój firmy na mocnych stronach jej pracowników. Badanie Gallupa przeprowadzone w 2015 roku w firmach wykazujących wysoką rotację, pokazało że przeprowadzenie testu na pracownikach i dokonanie zmian w organizacji w oparciu o wyniki, przyniosło aż o 72% niższą ich rotację, a to przełożyło się na 19% wzrost sprzedaży i 29% wzrost zysku firmy.

logotyp clifton strenghts

Jak możesz z nich skorzystać? 

Wszystkie te metody możesz poznać na szkoleniach organizowanych przez SENSE consulting. Stanowią one częsty element szkoleń menedżerskich, są sprawdzone
i rzetelne. Nasi certyfikowani trenerzy przeprowadzają pracowników przedsiębiorstw przez cały proces wdrożeniowy podczas szkolenia, w wyniku którego każdy z nich dostaje raport o swoich najsilniejszych stronach. Dodatkowo po kilku tygodniach robią ewaluację efektów by mieć pewność, że zastosowana metoda przynosi firmie oczekiwaną pozytywną zmianę a w przypadku gdy tak się nie dzieje pomagają w identyfikacji przyczyny takiego stanu rzeczy.

Skontaktuj się z nami i określ nam potrzeby swojej firmy i trudności z jakimi się mierzysz, a w których pomóc mogą szkolenia m.in.
z użyciem powyższych narzędzi. Ułożymy skrojony pod to program szkoleniowy oraz dodatkowo zweryfikujemy czy istnieje możliwość jego dofinansowania, aby Twoja firma nie ponosiła 100% kosztów tej inwestycji. Pamiętaj, to właśnie dziś jest idealny dzień na rozwój.

 

 

 

Dorota Szęfeld,
Specjalistka ds. Relacji z Klientem biznesowym