Go To Brand - dofinansowanie - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Go To Brand - dofinansowanie, dotacje

Nowoczesne start-upy czy mniejsze przedsiębiorstwa niekiedy potrzebują dużego wsparcia finansowego. Jest to kluczowe szczególnie w pierwszych miesiącach działania firmy na rynku. Konkurs Go To Brand od kilku lat wspiera rozwój i promocje MŚP, a nabory na kolejne edycje organizowane są regularnie. Dzięki dofinansowaniu pozyskanym z poddziałania 3.3.3. marki zwiększają swoją konkurencyjność i stają się rozpoznawalne w Polsce i za granicą.

Czym jest Go to Brand?

Poddziałanie 3.3.3. POIR kierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotyczy aż 12 branż:

 • IT,
 • kosmetycznej,
 • mody polskiej,
 • specjalności żywnościowej,
 • meblarskiej,
 • maszyn i urządzeń,
 • biotechnologii i farmaceutyki,
 • części samochodowych i lotniczych,
 • jachtów i łodzi,
 • sprzętu medycznego,
 • budowy i wykańczania budowli,
 • sektora usług prozdrowotnych.

Dofinansowanie Go to Brand ma za zadanie podnieść konkurencyjność MŚP, uwzględniając przy tym umiędzynarodowienie działań. Wsparcie uzyskać mogą przedsiębiorstwa, których projekty bądź usługi wyróżniają się najwyższym potencjałem innowacyjności i B+R (badania+rozwój).

Szczegóły dofinansowania

Program dotacji Go To Brand organizowany jest w sposób cykliczny, a dokładne daty składania wniosków należy śledzić na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Warto to robić, ponieważ złożenie stosownych dokumentów zwiększa szansę na rozwój przedsiębiorczości w ramach określonych sektorów, nie tylko na poziomie krajowym, ale przede wszystkim międzynarodowym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Kwotę uzyskaną w ramach wsparcia MŚP można przeznaczyć na:

 • przygotowanie lub przetłumaczenie strony internetowej przedsiębiorstwa na dowolne języki obce,
  udział w międzynarodowych lub krajowych targach bądź konferencjach (wynajęcie/zabudowa stoiska handlowego),
 • przygotowanie promocji marek produktowych, w tym stworzenie materiałów reklamowych (m.in. wizytówek, ulotek, plakatów, gadżetów, roll-upów, folderów i innych materiałów drukowanych),
 • prowadzenie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności brandu, w tym opracowanie i realizacje spotów reklamowych,
 • usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W programie dotacji Go To Brand mogą wziąć udział MŚP należące do jednej z 12 wymienionych branż i spełniające wymogi innowacyjności, w tym marki produktowe. Aby dobrze przygotować się do złożenia wniosku, należy zapoznać się z regulaminem aktualnego naboru, ponieważ szczegóły konkursu mogą zmieniać się w zależności od edycji. Pierwszym krokiem powinna być weryfikacja tego, czy profil przedsiębiorstwa odpowiada wymogom konkursu. Drugim musi być opracowanie budżetu projektu. Kolejnym etapem jest zebranie 3 ofert, w ramach których MŚP poniesie koszty promocji i rozwoju.

Przygotowując niezbędną dokumentację, należy upewnić się, w jaki sposób rozliczany jest projekt w ramach bieżącej edycji. Najczęściej jest to realizowane w formie uproszczonej na bazie stawek ryczałtowych.

Jak wygląda proces weryfikacji wniosków o dofinansowanie? PARP ma ok. 3 miesiące na dokładne sprawdzenie i ocenę całej dokumentacji projektowej. Pierwszy etap polega na analizie formalnej, a kolejny skupia się na poziomie merytorycznym. Opis musi być zgodny z ustalonymi kryteriami. Eksperci, którzy dokonują oceny, mogą w każdej chwili wezwać wnioskodawcę do przedłożenia wycen, a także stosownych wyjaśnień.

Ile można otrzymać?

Dokładna kwota dotacji, o jaką można ubiegać się w ramach wsparcia MŚP w promocji, uzależniona jest od edycji konkursu. W 2020 roku (nabór wniosków ukończony w marcu) alokacja przeznaczona na poddziałanie 3.3.3 wynosiła 300 000 000 złotych na 15 województw (wyłączając mazowieckie). Poziom dofinansowania na inteligenty rozwój zależał nie tylko od wielkości przedsiębiorstwa, ale także od formy pomocy. Wynosił on odpowiednio 50% całego kosztu projektu (pomoc publiczna lub de minimis), 60%-85% (tylko de minimis). Limity można sprawdzać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istotne jest to, że aby ubiegać się o określoną kwotę, należy wykazać wkład własny. Maksymalnie można było uzyskać 425 670 złotych (85% dofinansowania). Całkowity koszt projektu musiał zamknąć się w kwocie 1 000 000 złotych.

Informacje archiwalne

Między 2016 a 2018 PARP przeprowadził cztery nabory wniosków, gromadząc prawie 2000 zgłoszeń, z czego 935 projektów otrzymało dofinansowanie. Kolejny odbył się w 2019 roku, przykuwając zainteresowanie 1400 przedsiębiorstw, z czego dotacje na rozwój i promocję uzyskało 770 z nich (z tego ponad 300 dotyczyło branży IT). Ostatni nabór zakończył się w marcu 2020 roku. W jego ramach przyjęto 1575 wniosków.

W Sense Consulting pomożemy Ci opracować strategię biznesową dopasowaną do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Nasi doświadczeni eksperci przygotują merytoryczny i drobiazgowy wniosek o dofinansowanie, który jest zgodny z wytycznymi PARP. Sporządzimy szczegółowy harmonogram wydatków związanych z przeprowadzanym projektem. Zaproponujemy najlepszą drogę do nawiązania relacji z jednostkami naukowo-badawczymi, które mogą pomóc Ci w rozwoju sektora B+R Twojego przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem przeprowadzą Cię przez ścieżkę aplikacji krok po kroku, tym samym zwiększając szansę na sukces i otrzymanie finansowego wsparcia. Na bieżąco śledzimy aktualności i zmiany zachodzące nie tylko w regulaminach, ale także w dokumentacji.

Chcesz rozwinąć własną firmę? Korzystaj z możliwości dofinansowań i uczyń swoją markę rozpoznawalną na całym świecie.

Co możemy dla Ciebie robić?

Jako zespół doświadczonych doradców, SENSE pomoże Twojej firmie opracować strategię biznesową, przejmując na siebie realizację projektu w kluczowych aspektach. Zajmiemy się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie operacji, wraz z niezbędnymi załącznikami, wykonamy niezbędny harmonogram wydatków, a także pomożemy w nawiązaniu relacji z instytucjami naukowymi, w celu uzyskania niezbędnego do otrzymania dotacji w ramach Bonu na innowacje wsparcia merytoryczno-badawczego.

Nasze wieloletnie doświadczenie będzie nieocenionym wsparciem, które pozwoli Twojej firmie aplikować o środki w ramach programu operacyjnego „Bon na innowacje” z dużą szansą na sukces, czyli otrzymanie dotacji.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?