GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP

Zyskaj nawet 100% dofinansowania

Dla kogo?

MŚP Z POLSKI WSCHODNIEJ

Start naboru wniosków

Etap I: 16.07.2024 r.

Etap II: II kwartał 2025 r.

110 MLN zł na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce Wschodniej!

DZIAŁANIE 1.3 FEPW - Gospodarka o obiegu zamkniętym

Inicjatywa „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w MŚP” (FEPW 1.3) oferuje wsparcie zarówno inwestycyjne, jak i konsultacyjne, mające na celu ułatwienie firmom przejścia na bardziej zrównoważone modele biznesowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach pierwszego etapu doradczego, przedsiębiorstwa będą miały możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych.

Wsparcie w konkursie ma charakter  dwuetapowy  i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (nabór w II kwartale 2025 r).

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOFINANSOWANIA DLA PAŃSTWA FIRMY?

Od 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO GOZ-TRANSFORMACJI

W ramach pierwszego etapu doradczego, przedsiębiorstwa będą miały możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych zakupu usług doradczych, obejmujących opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności:

Audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,
 • wydłużanie życia produktu,
 • ekoprojektowanie,
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
 • tworzenie platform współdzielenia,
 • symbioza przemysłowa,
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.
żarówka z liściem w środku - symbolizująca kredyt ekologiczny

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI NA OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO GOZ-TRANSFORMACJI?

Opracowanie nowego modelu biznesowego opartego na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym otwiera przed przedsiębiorstwami szereg korzyści, które nie tylko przyczynią się do zrównoważonego rozwoju firmy, ale również mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa. Możliwość opracowania nowego modelu przy wsparciu dotacji stanowi doskonałą okazję do rozpoczęcia procesu transformacji firmy w kierunku ekologicznych rozwiązań, wpływających korzystnie na konkurencyjność oraz adaptacyjność firmy do zmieniających się globalnych wyzwań związanych z coraz powszechniejszymi trendami ukierunkowanymi na ekologie oraz zrównoważony rozwój.

Rozwój zrównoważonego biznesu jest teraz na wyciągnięcie ręki dzięki nowemu modelowi biznesowemu opartemu na gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ). Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty, która pomoże Państwa firmie nie tylko osiągnąć nowe horyzonty biznesowe, ale także przyczynić się do budowania zrównoważonej przyszłości.

Unia Europejska intensywnie wspiera inicjatywy zrównoważonego rozwoju. Wdrażając model GOZ, otwierają się przed Państwem drzwi do finansowania, które jest teraz priorytetem na nowej perspektywie finansowej UE. To szansa na zabezpieczenie przyszłości Państwa firmy poprzez dostęp do środków, które pomogą w zainicjowaniu niezbędnych zmian.

Model GOZ minimalizuje ryzyko związane z globalnymi wyzwaniami, takimi jak niestabilność łańcuchów dostaw czy wahania cen surowców. Zwiększcie odporność swojego biznesu i budujcie przewagę konkurencyjną.

Dzięki modelowi GOZ, wydłużycie Państwo życie swoich produktów, optymalizujecie zarządzanie łańcuchem dostaw i cyklem życia produktu. To wszystko przekłada się na znaczne oszczędności i poprawę efektywności operacyjnej całego przedsiębiorstwa.

Stańcie się liderem zmian w swojej branży, budując wizerunek firmy, która dba o środowisko i przyszłe pokolenia. To inwestycja w reputację, która przyciągnie do Państwa lojalnych klientów i zaangażowanych pracowników.

żarówka symbolizująca odnawialne źródła energii - kredyt ekologiczny

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW W RAMACH DOTACJI NA GOZ?

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Kosztem kwalifikowanym projektu w etapie I Działania jest koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO GOZ-TRANSFORMACJI

Wsparcie obejmie wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
 • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
 • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI NA GOZ?

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP, ETAP I - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Maksymalny poziom dofinansowania wartości projektu

16 lipca 2024 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

3 kwietnia 2025 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

100 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP, ETAP II - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Maksymalny poziom dofinansowania wartości projektu

II kwartał 2025 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

I kwartał 2026 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

3 500 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania

Nasi wybrani klienci

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w kontekście przedsiębiorstw to model biznesowy, który dąży do minimalizacji odpadów i maksymalizacji wykorzystania zasobów. Polega on na tworzeniu zamkniętych pętli życia produktów i usług, w których surowce są wykorzystywane efektywnie, a odpady stają się nowymi zasobami. Celem jest zredukowanie negatywnego wpływu działalności firm na środowisko, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięcie oszczędności poprzez efektywniejsze gospodarowanie zasobami.

Czy w konkursie mogą startować start-upy, firmy które dopiero co rozpoczęły prowadzenie działalności?

Podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach Działania 1.3 FEPW powinien mieć za sobą zamknięty rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dla przedsiębiorców indywidualnych, którzy nie są zobowiązani do przestrzegania ustawy o rachunkowości, za rok obrotowy uznaje się rok podatkowy.

Należy również podkreślić, że Działanie 1.3 FEPW jest skierowane do firm na różnych etapach zaawansowania w obszarze Gospodarki O Obiegu Zamkniętym (GOZ), zarówno tych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym tematem, jak i tych, które mają już w tym zakresie znaczne doświadczenie.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Kryteria naboru znajdują się pod podanym linkiem.  Aby mieć szasnę otrzymania dotacji, projekt musi uzyskać minimum 10 na 15 punktów w I etapie, a w II etapie 15 na 22 punkty wymagane.

Czym jest model biznesowy GOZ-transformacji?

Model Biznesowy GOZ-Transformacji to strategia działania firmy oparta na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to dokument strategiczny, który powstaje w wyniku realizacji projektu. Definiuje on kierunki działań firmy, bazując na wnioskach wynikających z audytu przedsiębiorstwa oraz przedstawia zalecenia dotyczące implementacji rozwiązań GOZ.

Na czym polega etapowy charakter konkursu?

Wsparcie w działaniu konkursie jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I - Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Etap I jest obowiązkowy aby aplikować do etapu II.

Nie istnieje wymóg formalny, aby składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach II Etapu działania. Niemniej jednak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) sugeruje podejście holistyczne do realizacji projektu. W pierwszej kolejności, firma zamierzająca przeprowadzić transformację zgodnie z zasadami GOZ, powinna zrealizować audyt swojego przedsiębiorstwa, uzyskać zalecenia dotyczące implementacji rozwiązań GOZ, a następnie skoncentrować się na praktycznym wdrożeniu tych rekomendacji.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Podaj swoje dane


  *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Marta Stężycka

  Kierownik zespołu sprzedaży

  T: +48 533 518 552

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

  T: +48 533 574 387

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947

  SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA