ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Z nami zrealizuj szkolenia z dofinansowaniem!

Potrzebujesz szkoleń dla swoich pracowników, ale macie ograniczony budżet szkoleniowy w firmie? Słyszałeś, że na rynku są dofinansowania do szkoleń, ale nie wiesz jak ich szukać? Odstraszają Cię zawiłe procedury aplikacyjne i rozliczeniowe? Z nami wszystko jest łatwiejsze!

Szkolenia menadżerskie, sprzedażowe, marketingowe i z kompetencji miękkich z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Prowadzimy profesjonalne usługi szkoleniowe i wspieramy naszych Klientów w aplikowaniu o dotacje na rozwój kadr. Nie czekaj, zgłoś się do nas już dziś.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Od 13 lat skutecznie pozyskujemy dofinansowania z KFS

Aplikujemy o środki KFS dla klientów z całej Polski

W 2021 roku nasi klienci zrealizowali szkolenia z KFS za ponad 1 mln zł

100% skuteczności w 2021 roku – wszystkie pisane przez nas wnioski otrzymały dofinansowanie

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to mechanizm stworzony, by wspierać kształcenie ustawiczne zarówno pracowników, jak i pracodawców. Celem dofinansowywanych projektów jest każdorazowo podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników, co przekłada się na poprawę pozycji i funkcjonowania firm oraz samych pracowników. Ze środków KFS możesz sfinansować usługi rozwojowe: szkolenia, kursy i egzaminy.

Jak działa Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji ze środków publicznych

Brak określonej wielkości przedsiębiorstwa mogącego skorzystać ze wsparcia

Program kierowany zarówno do Biznesu, jak i do instytucji publicznych

Wsparcie udzielane w ramach pomocy de minimis

Warunek dla Klientów to zatrudnianie pracowników na umowę o pracę

Minimum 10 pracowników skierowanych na szkolenia

Dystrybucją środków zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy

Powiaty mogą różnicować limity wartości dofinansowania

Co zyskujesz dzięki szkoleniom z dofinansowaniem?

Zwiększysz skuteczność swoich pracowników

Wdrożysz nowe kompetencje w firmie

Zredukujesz koszty i zoptymalizujesz wydajność

Zorganizujesz wysokojakościowy proces rozwojowy w niskiej cenie

Przedsiębiorcy, którzy zaaplikują o fundusze i ich wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone otrzymają wsparcie finansowe w ramach pomocy de minimis, której wartość na przestrzeni 3 lat nie może przekraczać 200 tysięcy euro.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa:

100%

dla mikroprzedsiębiorców

80%

dla pozostałych przedsiębiorstw. Szacowana kwota dofinansowania na osobę to 6 000,00 zł (kwoty mogą się różnić w zależności od danego powiatu).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 2022 z SENSE

Minimalna wartość projektu

Dofinansowania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw

Minimalny udział szkoleń SENSE we wniosku

Kto może aplikować o środki z KFS?

O środki mogą aplikować podmioty, które:

Posiadają wolne środki pomocy de minimis

Zatrudniają co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze)

Wpisują się w jeden spośród priorytetów wydatkowania środków z tzw. „puli Ministra”

Priorytety wydatkowania środków z tzw. „puli Ministra” w 2021 roku

  • Wiek pracownika zgłaszanego na szkolenie 45+

  • Zatrudnienie w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność

  • Pracownicy służb medycznych, socjalnych, psychologowie, terapeuci, pracownicy domów pomocy społecznej, którzy bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19

  • Powrót na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

  • Praca na stanowisku spójnym zadaniowo z zawodem deficytowym w danym powiecie (www.barometrzawodow.pl)

  • Praca w firmie wdrażającej nowe technologie i narzędzia, w tym także TIK

  • Praca w firmie działającej w branży kluczowej dla rozwoju powiatu/województwa wskazanej w dokumentach strategicznych/planach rozwoju

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


    Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sense Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. Św. Michała 43, e-mail: rodo@senseconsulting.pl, tel.: 61 843 26 11 (Administrator danych osobowych), w celu otrzymywania od Administratora na podany adres e-mail newslettera i wiadomości zawierających informacje handlowe o usługach, promocjach, ofertach i informacjach dotyczących Administratora.