ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Przebranżowienie a pandemia COVID-19

Przebranżowienie a pandemia COVID-19

Koronawirus bezsprzecznie zmienił i nadal zmienia rynek pracy. Liczne branże zmagają się z kryzysem. Od roku przyszło nam żyć w zmieniających się warunkach rzeczywistości. Pandemia wymusiła zmiany w rynku pracy takie jak: masowa praca zdalna, przyspieszony rozwój kompetencji cyfrowych, zmiana benefitów a także… śmielsze myślenie o przebranżowieniu się. Okiem specjalisty ds. zatrudnienia mogę pokusić się o wysunięcie śmiałej tezy iż ta ostatnia tendencja dotycząca gotowości na zmianę zawodu może mieć aspekt…pozytywny.

Realizując projekty aktywizacyjne za pośrednictwem specjalistów: doradców zawodowych, psychologów, trenerów, pośredników pracy od lat towarzyszymy naszym klientom w drodze ku zatrudnieniu. Współpracujemy z osobami stającymi przed wyborem, dylematem, zmianą w sferze zawodowej. Naszymi klientami są między innymi osoby powracające na rynek pracy po niekiedy kilkuletniej przerwie zawodowej, młode mamy, reemigranci, imigranci, osoby chcące zwiększyć swoje kompetencje, ponieść kwalifikacje oraz osoby przebranżawiające się.

Zmiana branży

Zmiana branży jest z pewnością dla każdego, niezależnie od wieku i etapu kariery zawodowej, odważną decyzją. Dotyczy bowiem zmiany w tej jakże arcyważnej sferze życia – sferze zawodowej. Często wiąże się z opuszczeniem własnej strefy komfortu. To jak wypłynięcie na głęboką wodę czy też wejście na nieznany sobie ląd. To proces wymagający pomysłu, stworzenia planu działania, gotowości na nowe, wreszcie wiary w siebie. Jako pośrednicy pracy widzimy jak wymagający dla naszych klientów jest to czas. Obserwujemy jednak z dumą jak wiele osób osiąga sukces w nowej pracy.
Wróćmy do głównego tematu. Obecna sytuacja związana z pandemią prowokuje myślenie o zmianie pracy, zawodu. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie tematem przebranżowienia, coraz więcej osób, niezależnie od wieku decyduje się na zmianę. Covid -19 stał się siłą napędową tych zmian. Motywacją do zmiany branży nie jest już, jak dotychczas wykształcenie, które okazało się nieadekwatne do potrzeb rynkowych, zmęczenie zawodowe, brak możliwości rozwoju na obecnym stanowisku, atrakcyjna oferta od innej firmy a… konieczność. Czy może być to sytuacja pozytywna dla nas? Może, ale nie musi. Wiele zależy obranego kierunku działania.

Co w dobie covid-19 sprzyja zmianie branży?

• mnogość wirtualnych kursów wspierających naukę nowego zawodu,
• łatwa dostępność do nauki,
• wiele również bezpłatnych materiałów w sieci, tj. webinarów, podcastów i innych materiałów, narzędzi od ekspertów w danej branży a także od znawców rynku pracy,
• zmiana oczekiwań pracodawców, obecnie cechą pożądaną przez pracodawców nr jeden jest elastyczność, gotowość do zmian,
• wzrost znaczenia kompetencji miękkich,
• tendencja do uczenia się przez całe życie,
• możliwość uzyskania dotacji na przebranżowienie się,
• kiedy wiele wokół się zmienia łatwiej podjąć nam decyzję o zmianie.

Na zakończenie chciałabym podkreślić, że zmiana branży może okazać się procesem pozytywnym, pozwalającym nam osiągnąć poczucie satysfakcji zawodowej tylko wówczas, jeśli uwzględnia nasz potencjał, indywidualne predyspozycje, możliwości finansowe i nie jest zmianą na przypadkowo wybrany zawód.


Anna Skotowska, Starszy Specjalista ds. zatrudnienia