Budowa zespołu - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Budowa zespołu

Jeszcze kilka lat temu umiejętność pracy w zespole była formułką wpisywaną w każdym curriculum vitae, chociaż nikt nie zdawał sobie do końca sprawy, dlaczego była ona tak istotna. Dzisiaj, prawie dwie dekady po wejściu w XXI wiek, owa potrzeba nawiązania wartościowych relacji profesjonalnych stała się namacalną rzeczywistością, w której wciąż tylko nieduży procent biznesów i organizacji może się odnaleźć.

Model społeczeństwa oraz instytucji funkcjonujących w nim został nieodwracalnie przeobrażony i jest oczywistością, iż umiejętna budowa zespołu jest jedyną mającą szanse powodzenia strategią w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie pozostawia też cienia wątpliwości, iż przewodzenie grupie i kształtowanie jej wewnętrznych struktur jest rolą lidera. Jakkolwiek jest istotne, by od samego początku zatrudniać w firmach i organizacjach osoby, które przejawiają potencjał pracy w grupie, to na barkach lidera spocznie odpowiedzialność za wydobycie tego potencjału i jak najefektywniejsze jego użycie.

SENSE consulting od początku istnienia było świadome istotności właściwej budowy zespołu. Ma ona na celu pomóc biznesowi i organizacji w nieuniknionej transformacji z dobrego do wielkiego.

Nasza oferta obejmuje więc nie tylko rozwój poprzez otrzymanie dotacji na inwestycję czy badania, ale też różnorodne szkolenia, skupiające się na rozwoju kapitału ludzkiego. Budowa zespołu jest dla nas punktem wyjścia przy pracy nad rozwojem każdej organizacji, z którą nawiązujemy współpracę.

Jednym z naszych projektów, w których używamy certyfikowanych narzędzi takich jak FRIS czy DISCOVERY jest „Program rozwoju kompetencji menadżerskich”, który składa się z trzech bloków:

  • kompetencje menedżerskie,
  • kompetencje biznesowe,
  • kompetencje osobiste menedżera.

Szkolenie omawia kwestie związane z budową zespołu i jest skierowane do wszystkich, którym leży na sercu świadome budowanie zespołu, prawidłowy dobór ludzi i umiejętne wykorzystanie ich zasobów. Można je zrealizować w całości lub dostosować do potrzeb i możliwości zainteresowanej instytucji.

Zachęcamy do kontaktu z nami:
+48 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
lub poprzez formularz kontaktowy.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?