Dotacje na środki trwałe - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Dotacje na środki trwałe

SENSE Consulting od wielu lat zajmuje się skutecznym pozyskiwaniem dotacji dla firm i organizacji z różnych branż. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na zakup środków trwałych. Możemy zaoferować kompleksowe usługi z zakresu zdobycia środków na zakupy niezbędnych maszyn czy urządzeń dla firmy. Zapewniamy efektywne wyszukanie źródła finansowania. Jest to szczególnie ważne, bowiem wielu przedsiębiorców chcących uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej firmy, tak naprawdę nie wie, gdzie poszukiwać dofinansowań, z których mogliby skorzystać. Po znalezieniu źródła pieniężnego, oferujemy stworzenie diagnozy w zakresie możliwości pozyskania pieniędzy z owego źródła, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wniosków.

Na początku, w ramach analizy potencjału, zbadamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy, sprawdzimy i zweryfikujemy dostępne źródła finansowania oraz ocenimy szanse Twojego przedsiębiorstwa na pozyskanie dotacji. Po powierzeniu nam usługi pozyskania dotacji na środki trwałe, otrzymasz kompletną dokumentację aplikacyjną, w tym m.in.: wniosek o dofinansowanie środków trwałych, studium wykonalności oraz inne niezbędne, wymagane przez instytucje dokumenty.

Pamiętaj, że piszemy jedynie te wnioski o środki w ramach dofinansowania, których potencjał ocenimy jako wysoki. To gwarantuje naszą skuteczność, a Ty zyskujesz godnego zaufania, pewnego partnera biznesowego. Poza samym procesem przygotowania i złożenia wniosku o dotację na środki trwałe, działamy również na dalszych etapach procesu. Monitorujemy wyniki konkursu i informujemy Cię o nich. Jeżeli Twoja firma otrzymała dofinansowanie, w Twoim imieniu prowadzimy negocjacje z instytucją, przygotowujemy konieczne załączniki i aneksy do umów, a także przekazujemy ważne informacje w zakresie realizowania projektów. Jeżeli Twój wniosek nie znajdzie się na liście dofinansowanych, przeprowadzimy odwoławczą procedurą, aby jeszcze raz zyskać szanse na uzyskanie wsparcia finansowego. Na podstawie naszego doświadczenia wiemy, że takie działanie ma sens. W bardzo wielu przypadkach takie działanie zakończyło się sukcesem w powtórnym aplikowaniu.

Skąd możesz otrzymać dotacje na środki trwałe? Możliwości jest wiele. Dofinansowanie można otrzymać przede wszystkim w ramach odpowiednich programów Unii Europejskiej, a także z Powiatowych Urzędów Pracy.

Lider w pozyskiwaniu dotacji

Nasza firma jest skutecznym i pewnym partnerem biznesowym. Nasze wieloletnie doświadczenie, uzyskane przez ten czas kwalifikacje oraz setki zdobytych dla naszych klientów dotacji zaowocowało nie tylko ich pełnym zaufaniem, ale również uznaniem ze strony branży. Jesteśmy LIDEREM PO WER w rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze” magazynu Fundusze Europejskie w 2017 i 2018 roku pod względem liczby i wartości projektów, którym przyznano dotacje oraz wartości przyznanych dotacji.

Współpraca z naszą firmą to pełna wygoda. Dzięki nam możesz skupić się na tym, na czym zależy Ci najbardziej – rozwoju swojej firmy lub organizacji. My zadbamy o to, aby dzięki dotacjom unijnym lub innego rodzaju, proces rozwoju Twojego przedsiębiorstwa przebiegał szybciej i sprawniej.

Co powinieneś wiedzieć o dotacjach na środki trwałe?

Co ważne, środki finansowe uzyskane w formie dotacji za zakupienie środka trwałego, od którego dokonuje się odpisów na amortyzację, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie stanowią również kosztu uzyskania przychodu, jednakże obowiązkiem przedsiębiorcy jest wprowadzenie do ewidencji zakupionych środków trwałych oraz dokonywanie ich amortyzacji w czasie.

Czy wiesz również, że środki trwałe pozyskane dzięki dofinansowaniu unijnemu powinny być we właściwy sposób oznaczone? Odpowiednie poinformowanie opinii publicznej o uzyskanej w ramach funduszy unijnych pomocy jest więc obowiązkiem podmiotu, który otrzyma dofinansowanie. Dotyczy to również sprzętu zakupionego za pieniądze z Unii Europejskiej – musi on zostać odpowiednio oznakowany tabliczkami lub plakietkami z konkretnymi danymi. Brak widocznych informacji może pociągnąć za sobą przykre konsekwencje, z odebraniem dotacji włącznie.

Poza dotacjami unijnymi, które przyznawane są przede wszystkim już istniejącym firmom, można otrzymać także środki pieniężne na zakup niezbędnych maszyn lub urządzeń przy zakładaniu działalności gospodarczej. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą się ubiegać o dotację na rozpoczęcie własnej działalności. Jest ona przyznawana przez Powiatowe Urzędy Pracy i ma jednorazowy charakter. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy można pokryć m.in. koszty zakupu środków trwałych. Aby uzyskać takie dofinansowanie, niezbędne jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku.

Profesjonalne doradztwo biznesowe

Jeżeli interesują Cię inne usługi w zakresie doradztwa i szkolenia biznesowego, również zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy pomoc w znalezieniu i uzyskaniu różnego rodzaju dotacji i dofinansowań, a także przeprowadzeniu efektywnych szkoleń zawodowych.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?