Scroll to top

SENSE > KURSY ZAWODOWE > 3DS MAX

OBSŁUGA PROGRAMU 3DS MAX

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu obsługi programu 3DS MAX. W praktyce kurs przygotuje osoby z niewielkim lub żadnych doświadczeniem w pracy z tym programem do wykorzystywania jego funkcji w codziennej pracy.

Czas trwania: 15 h

Nazwa kwalifikacji: obsługa programu 3DS MAX

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie:

wiedzę o:

– podstawowych funkcjach programu,

– typologii siatki – hard surface modeling,

– narzędziach Ribbon,

– symulacjach dynamiki,

– wykorzystaniu skryptów do modelowania,

– tworzeniu modeli oeganicznych

– tworzeniu w programie oświetlenia różnego rodzaju w ramach wizualizacji architektury wnętrz,

– postprodukcji obrazów,

– tworzeniu i edycji materiałów,

umiejętność:

– wykonywania modelowania na potrzeby wizualizacji architektonicznych,

– kontrolowania i edycji topologii,

– tworzenia modeli organicznych,

– tworzenia oświetlenia w wizualizacjach architektury wnętrz.

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji:

  1. uzyskanie min. 80% obecności za zajęciach,
  2. uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu (min. 75%)

 

Nazwa jednostki walidującej (tj. przeprowadzającej egzamin): SENSE consulting sp. z o.o.

 

Szczegółowy opis procesu walidacji:

– metoda walidacji: egzamin praktyczny – wykonanie praktycznego ćwiczenia w programie

– czas trwania egzaminu: 1 h zegarowa

– wymagania dla egzaminatora: wykształcenie kierunkowe, min. 300 h szkoleniowych z tematyki obsługi programu 3DS MAX w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

– wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego: sala wyposażona w komputery stacjonarne/laptopy z licencją programu Autodesk 3DS Max. Minimalne wymagania sprzętowe dla programu:

System operacyjny: Microsoft® Windows® 7 (SP1) (64-bit)/Windows 8, Windows 8.1 (64-bit)/Windows 10 (64-bit). Rekomendowane przeglądarki: Microsoft® Edge, Google Chrome™, Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla® Firefox®

Procesor: 64-bit Intel® lub AMD® multi-core obsługujący zestaw instrukcji SSE 4.2, pamięć RAM minimum: 4 GB, przestrzeń dyskowa: 9 GB na instalację, urządzenie wskazujące: mysz posiadająca przynajmniej 3 przyciski (LPM, PPM i scroll button)

Nazwa jednostki certyfikującej (tj. wydającej dokument): SENSE consulting sp. z o.o.

Certyfikacja realizowana będzie w Instytucje Kwalifikacji i Certyfikacji SENSE consulting dla kwalifikacji „Obsługa programu 3DS MAX”. Podstawą nadania kwalifikacji jest Lista sprawdzająca Ministerstwa Rozwoju do weryfikacji, czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji. Podstawą nadania kwalifikacji ” Obsługa programu 3DS MAX ” przez SENSE consulting jest:

  1. podsiadanie certyfikatu Dekry SUS 2.0,
  2. opis efektów uczenia się na dokumencie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji,
  3. zachowanie rozdzielności procesów kształcenia, walidacji i certyfikacji,
  4. posiadanie 5 rekomendacji od pracodawców z danej branży potwierdzających, że dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze.

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i okres jego ważności: certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji, ważny bezterminowo.

Blog z SENSEm / 6.12.2020

Kompetencje a kwalifikacje

Pojęcie kompetencji oraz kwalifikacji wydaje się być tożsamym, bardzo często używane jest zamiennie w odniesieniu do cech, wiedzy, doświadczenia pracownika. Z poziomu ogółu jak i w codziennym użytkowaniu nie popełniamy błędu stosując te pojęcia wymiennie. Jednak w przypadku projektowania procesów i działań sprzyjających rozwojowi pracowników, ważne jest aby rozumieć różnicę między tymi pojęciami i stosować je adekwatnie do oferowanych usług.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!