Scroll to top

SENSE > KURSY ZAWODOWE > PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z MODUŁEM HR, OBSŁUGA KLIENTA I/LUB OBSŁUGA KOMPUTERA

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z MODUŁEM HR, OBSŁUGA KLIENTA I/LUB OBSŁUGA KOMPUTERA

Kurs z zakresu administracji i obsługi biura przeznaczony jest dla osób, które aspirują do objęcia stanowisk administracyjno-biurowych w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach. Program kursu obejmuje tematykę związaną z organizacją pracy biurowej oraz uzupełniany jest modułami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi, obsługą klienta i/lub obsługą komputera – w zależności od potrzeb grupy docelowej.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

Udział w kursie zawodowym „specjalista ds. administracji i komunikacji” przygotuje Cię do:

1. Kompleksowej obsługi kancelarii/sekretariatu.
2. Stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w pracy biurowej.
3. Prowadzenia dokumentacji i korespondencji z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Kształtowania zasad obiegu dokumentów.
5. Sporządzania instrukcji kancelaryjnej i stosowania systemów kancelaryjnych.
6. Sporządzania korespondencji biurowej, rodzaje korespondencji, protokoły i sprawozdania.
7. Przestrzegania prawa pracy i przepisów BHP w pracy pracownika biurowego.
8. Odpowiedniego reagowania na skargi, wnioski i reklamacje klientów.
9. Prawidłowego rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
10. Nawiązywania długotrwałych relacji z klientami.
11. Organizowania spotkań służbowych.
12. Sprawnego obsługiwania urządzeń biurowych i wykorzystywania ich w pracy biurowej.


MODUŁ HR

Przygotuje Cię do:
1. Prowadzenia procesów HR w firmach.
2. Planowania zapotrzebowania na zasoby ludzkie.
3. Tworzenia profilu kompetencji pracownika.
4. Korzystania z różnorodnych metod selekcji i rekrutacji pracowników.
5. Prowadzenia rozmowy oceniającej.
6. Motywowania pracowników i zarzadzania talentami.


MODUŁ OBSŁUGA KLIENTA

Przygotuje Cię do:
1. Profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
2. Prowadzenia efektywnej komunikacji z klientami.
3. Budowania ofert z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.
4. Radzenia sobie w trudnych sytuacjach w relacji z klientami.
5. Prowadzenia sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej.
6. Stosowania nowoczesnych technik sprzedaży.


MODUŁ OBSŁUGA KOMPUTERA

Przygotuje Cię do:
1. Obsługi komputera i kompatybilnych urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner, mikrofon, kamera i inne).
2. Przetwarzania tekstów z wykorzystaniem MS Word.
3. Arkusze kalkulacyjne z wykorzystaniem MS Excel.
4. Efektywnej pracy z wykorzystaniem Internetu.


PROGRAM
1. Zakres obowiązków pracownika biurowego.
2. Zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w pracy biurowej.
3. Instrukcja kancelaryjna, systemy kancelaryjne.
4. Zasady sporządzania korespondencji biurowej, rodzaje korespondencji, protokoły i sprawozdania.
5. Prawo pracy – podstawowe zasady prawa pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy, prowadzanie dokumentacji pracowniczej.
6. Kara porządkowa.
7. BHP w pracy pracownika biurowego.
8. Odpowiedzialność materialna pracownika biurowego.
9. Skargi i wnioski klientów, reklamacje.
10. Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
11. Etyka w pracy pracownika biurowego.
12. Zasady efektywnej komunikacji w pracy biurowej.
13. Organizacja pracy biurowej.
14. Organizacja spotkań służbowych.
15. Zarządzanie obiegiem dokumentów.


MODUŁ HR:

1. Funkcje działu personalnego.
2. Rekrutacja i selekcja pracowników, pytania na rozmowę kwalifikacyjną- ćwiczenia praktyczne.
3. Opis stanowiska a zarządzanie przez kompetencje.
4. System ocen pracowniczych, rozmowa oceniająca – ćwiczenia praktyczne.
5. Metody rozwoju pracowników.
6. Zarządzanie talentami, zarządzanie kompetencjami.
7. Motywowanie pracowników.


MODUŁ OBSŁUGA KLIENTA:

1. Profesjonalna obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
2. Zasady efektywnej komunikacji z klientami.
3. Budowanie ofert z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.
4. Trudne sytuacje i ich rozwiązywanie.
5. Prowadzenie sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej.
6. Nowoczesne techniki sprzedaży.


MODUŁ OBSŁUGA KOMPUTERA:

1. Podstawy pracy z komputerem i urządzeniami peryferyjnymi.
2. Przetwarzanie tekstów.
3. Arkusze kalkulacyjne.
4. Podstawy pracy w sieci.


NASI TRENERZY:

Paula Borek, Tomasz Chojnacki, Jakub Kurtycz, Anna Kawalec, Agnieszka Hoffmann.

Blog z SENSEm / 6.12.2020

Kompetencje a kwalifikacje

Pojęcie kompetencji oraz kwalifikacji wydaje się być tożsamym, bardzo często używane jest zamiennie w odniesieniu do cech, wiedzy, doświadczenia pracownika. Z poziomu ogółu jak i w codziennym użytkowaniu nie popełniamy błędu stosując te pojęcia wymiennie. Jednak w przypadku projektowania procesów i działań sprzyjających rozwojowi pracowników, ważne jest aby rozumieć różnicę między tymi pojęciami i stosować je adekwatnie do oferowanych usług.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!