Rozwój - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

ROZWÓJ 360°

to nasza odpowiedź na dążenie ludzi – pracowników, przedsiębiorców i menedżerów – do samorealizacji i rozwoju.

Realizujemy

autorskie programy szkoleniowe, indywidualne programy rozwoju w oparciu o diagnozę Organizacji, szkolenia oparte o metodykę i licencjonowane narzędzia.

Prowadzimy

kursy zawodowe i egzaminujemy uczestników w naszym Instytucie Certyfikacji i Kwalifikacji.

To nie wszystko…

dzięki akredytacji w BUR – na nasze usługi możesz otrzymać nawet 80% dofinansowania!

AUTORSKIE ROZWIĄZANIA

Opracowaliśmy i przetestowaliśmy – wiemy, że działają!

PONAD 10 LAT JESTEŚMY NA RYNKU USŁUG ROZWOJOWYCH

W tym czasie pomogliśmy ponad 20 tys. osób w podniesieniu ich kompetencji i rozwoju ich Organizacji. To także czas standaryzacji naszych usług, budowy sprawdzonych produktów, realizowanych zgodnie ze standardami i kodeksem etyki Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, systemem jakości SUS 2.0 Dekra oraz wymogami stawianymi wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Możesz na nie dostać dofinansowanie!

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI NOWOCZESNYCH KADR SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

kierowany do osób zarządzających i administrujących jednostkami medycznymi, mający na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w ich funkcjonowaniu.


Składa się z 2 bloków:

PRAWNO-EKONOMICZNY NIEZBĘDNIK PRACOWNIKA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA [3 dni x 8 godzin]

 • Etyka w służbie zdrowia
 • Prawne aspekty pracy w systemie ochrony zdrowia
 • Trening umiejętności analitycznych

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OCHRONY ZDROWIA [2 dni x 8 godzin]

 • Skuteczne zarządzanie i organizacja pracy zespołu
 • Komunikacja empatyczna z pacjentem.

Program może zostać poszerzony o szkolenia fakultatywne:

 • SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH
 • RADZENIE SOBIE Z PACJENTEM AGRESYWNYM
 • specjalistyczne.

GRA SYMULACYJNA PODNOSZĄCA KOMPETENCJE W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY I ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁOWEJ

kierowana do menedżerów i przedsiębiorców, którzy za cel stawiają sobie prowadzenie efektywnych i dobrze komunikujących się zespołów.


Realizowana w dwóch równoległych scenariuszach, fabularnym i menedżerskim, pozwala na poznawanie technik i narzędzi wspierających szefów w przewodzeniu, stawianiu celów, zarządzaniu przez wartości, przejrzystej komunikacji, określaniu priorytetów i rozwiązywaniu konfliktów.


FABUŁA GRY:

Na ogromnych połaciach tajgi i tundry, w dalekiej Syberii zamieszkują ludy Oroków, Itelmenów i Czuwańców. Ludy te od lat żyją w niedającym się rozwiązać konflikcie, którego źródeł trudno jest się doszukać. Legendy mówią, że praprzyczyną konfliktu jest „Wielka Księga Mądrości”, do której każdy z ludów rości sobie prawa… Czy istnieje droga do rozwiązania sporu?


Gra jest rozgrywana podczas 2 dni szkoleniowych, przy użyciu autorskich rekwizytów, z nagrodami dla uczestników.

GRA SYMULACYJNA PODNOSZĄCA KOMPETENCJE W ZAKRESIE ASERTYWNOŚCI, KOMUNIKACJI I TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

kierowana do zespołów i osób na każdym szczeblu kariery, mająca też silny charakter integracyjny.


Gra osadzona w konwencji tajnego laboratorium pracującego nad odszyfrowaniem tytułowego Kodu, stawia uczestnikom szereg zadań o charakterze indywidualnym, zespołowym, a także rozwiązywanych w podgrupach. Realizowana, w presji upływającego czasu, dostarcza praktycznych doświadczeń i informacji o sobie i roli w zespole.


FABUŁA GRY:

Na terenie archeologicznego wykopaliska znaleziono tajemniczy artefakt – zbiór informacji zaszyfrowanych za pomocą enigmatycznego Kodu „S”. Pochodzenie artefaktu nie jest jeszcze wyjaśnione, ale istnieją przesłanki, aby przypuszczać, iż stanowi on wskazówki o ogromnym znaczeniu dla przyszłości rodzaju ludzkiego. Wraz z kilkoma innymi osobami otrzymujesz nominację do specjalnego zespołu, mającego zbadać Kod „S” i rozszyfrować stojącą za nim zagadkę. Czas nabiera krytycznego znaczenia, gdyż nie będziecie jedynym zespołem pracującym nad znaleziskiem…


Gra jest rozgrywana podczas 2 dni szkoleniowych, przy użyciu autorskich rekwizytów, z nagrodami dla uczestników.

PROGRAM WZMACNIANIA OSOBISTYCH ZASOBÓW I OSIĄGANIA MISTRZOWSKICH WYNIKÓW

kierowany do menedżerów, przedsiębiorców i ich zespołów, chcących osiągać mistrzowskie i długotrwałe wyniki.


Został stworzony z myślą o organizacjach przechodzących przez proces zmian wewnętrznych lub rynkowych, dynamicznie się rozwijających i pracujących pod presją, a równocześnie chcących mieć silne, zdrowe i produktywne zespoły.

Realizowany we współpracy z Cityzen i wspaniałą ekipą prowadzoną przez Bogusia Głuszkowskiego.


Składa się z 2 bloków:

POZYTYWNA MOC STRESU:

 • warsztat rozwoju kompetencji osobistych uczący radzenia sobie ze zmianami i coraz szybciej rosnącymi oczekiwaniami

BODHY:

 • warsztaty pracy z fizycznością, budujące siłę, balans, szerokie postrzeganie, a także wspierające wielozadaniowość i współodpowiedzialność w zespole.

Program realizowany jest w cyklu od 2 do 8 dni.

INNOWACYJNY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI MARKETINGOWYCH

kierowany do marketingowców oraz pracowników wspierających działy sprzedaży, podnoszący kompetencje w obszarze samodzielnego projektowania, prowadzenia i mierzenia efektów kampanii marketingowych.


Składa się z 3 poziomów:

PROFESSIONAL:

 • Skuteczność i efektywność działań marketingowych
 • Kampanie digitalowe
 • Kampanie w lokalnych mediach
 • Skuteczny event marketing

EXPERT:

 • Gra strategiczna e-marketing
 • Customer experience
 • Digitalowe kampanie promocyjno-sprzedażowe 2.0 w praktyce

MASTER:

 • Digital marketing, strategia planowania kampanii on-line i e-commerce
 • Wszystko o e-mail marketing i SEM
 • Content marketing i social media
 • Mobile marketing, User experience i analityka w internecie

Program zakończony egzaminem certyfikującym IAB DIMAQ.

PROGRAM MODELOWANIA BIZNESU, PROJEKTOWANIA USŁUG i PRODUKTÓW

skierowany do start upów i Organizacji dojrzałych, chcących wypracować unikatową wartość dla Klienta.


Akademia Innowacji pomaga właścicielom i pracownikom firm integrować działania sprzedaży i marketingu, którzy w swojej codziennej pracy identyfikują trudności w tworzeniu oferty zaspokajającej potrzeby klientów i wdrażaniu narzędzi stymulujących rozwój firmy.

W efekcie powstają udoskonalone doświadczenia Klientów, wyróżniająca unikatowa wartość i nowe produkty oraz usługi.

Program jest zbudowany w oparciu o metodykę DESIGN THINKING, koncentruje się na doświadczeniach Klienta i mapuje ten proces na każdym etapie.

PRACA REALIZOWANA JEST W INTERDYSCYPLINARNYCH ZESPOŁACH I ODBYWA SIĘ W KILKU ETAPACH:

 • Budowa zespołu
 • Zbieranie informacji
 • Prototypowanie
 • Testowanie
 • Weryfikacja efektów
 • Budowa rozwiązań

PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI HANDLOWYCH

kierowany do konsultantów, sprzedawców i opiekunów klienta, mający na celu zwiększenie ich skuteczności i satysfakcji. Dziś Rządzi Klient to program Akademii Skutecznej Sprzedaży.


Akademia to program 22 szkoleń, realizowanych w 3 blokach. Akademię można realizować w całości lub ułożyć ją samodzielnie z dostępnej kafeterii.

Dla grup zmotoryzowanych rekomendujemy także szkolenie SAVE i ECO DRIVING realizowane w partnerstwie ze Szkołą Auto, podnoszące bezpieczeństwo a także obniżające koszty eksploatacji samochodów służbowych.

KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE MIĘKKIE:

 • Psychologia sprzedaży: dlaczego ludzie kupują?
 • Aktywne pozyskanie klienta
 • Rozmowa handlowa
 • Telefoniczna obsługa klienta
 • Skuteczne negocjacje
 • Wywieranie wpływu i ochrona przed manipulacją
 • Kulturowe uwarunkowania sprzedaży w środowisku międzynarodowym.

KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE TWARDE:

 • Nowoczesne pisanie ofert
 • Systemy lojalnościowe
 • Budowanie marki
 • Customer Exerience Management
 • Sprzedaż w internecie
 • Strategie sprzedaży
 • Windykacja i prawo konsumenckie.

KOMPETENCJE OSOBISTE HANDLOWCA:

 • Budowanie relacji z Klientem
 • Organizacja pracy
 • Komunikacja asertywna i obsługa reklamacji
 • Zarządzanie stresem z Bodhy
 • Autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Nawyki skutecznego działania.

Program objęty jest certyfikacją i może zakończyć się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

kierowany do osób przygotowywanych do awansu na stanowisko kierownicze, świeżo awansowanych lub pełniących funkcje menedżerskie, a które nie otrzymały wcześniej wsparcia rozwojowego.


Akademia składa się z 22 szkoleń, realizowanych w 3 blokach. Akademię można realizować w całości lub ułożyć ją samodzielnie z dostępnej kafeterii.

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE:

 • Skuteczny menedżer
 • Motywowanie i rozwijanie
 • Metody coachingowe w codziennej pracy
 • Budowanie zespołu
 • Trudne rozmowy z pracownikami
 • Zarządzanie zmianą
 • Rekrutacja pracowników
 • Diagnoza w rekrutacji

KOMPETENCJE BIZNESOWE:

 • Finanse dla nie finansistów
 • Aspekty prawne w zarządzaniu
 • Zarządzanie przez marketing
 • Budowanie marki
 • Modele biznesowe
 • Szczupłe zarządzanie
 • Zarządzanie projektem.

KOMPETENCJE OSOBISTE MENEDŻERA:

 • Zarządzanie potencjałem własnym i innych
 • Zarządzanie konfliktem
 • Organizacja czasu pracy własnej i zespołu
 • Komunikacja asertywna
 • Zarządzanie stresem z Bodhy
 • Autoprezentacja i savoire vivre.

Program objęty jest certyfikacją i może zakończyć się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.

INDYWIDUALNE PROGRAMY ROZWOJOWE

Wspieramy ludzi i organizacje w przezwyciężaniu kryzysów a także osiąganiu najlepszych rezultatów.

Jesteśmy Partnerem w rozwoju:

 • kiedy Twoja Organizacja rośnie i potrzebujesz ułożenia procesów
 • kiedy sprzedaż maleje a potrzebujesz osiągać wyniki
 • kiedy przygotowujesz się do sukcesji i chcesz przeprowadzić ją skutecznie
 • kiedy chcesz usprawnić komunikację i wzmocnić współpracę w zespołach
 • kiedy chcesz wprowadzić zmiany w Organizacji a nie masz wewnętrznych zasobów.

Pomagamy i jesteśmy w tym efektywni.

EKSPERCI

Nasz zespół ekspertów – praktyków, doradców i konsultantów – zmapuje potrzeby, przeprowadzi diagnozę, ustali „od czego zaczynamy” i „czym chcemy skończyć”, a na tej podstawie zbuduje proces wsparcia i określi niezbędne narzędzia oraz metody pracy. Pracujemy w sposób zróżnicowany m.in. coachingowo, mentoringowo, szkoleniowo, warsztatowo, a także metodą design thinking i z użyciem technik kreatywnych. W zależności od potrzeb – indywidualnie i grupowo. Zawsze jesteśmy zorientowani na efekty – kontrakt z nami jest przejrzysty, obustronnie omówiony i zakończony ewaluacją rezultatów.

LICENCJONOWANE NARZĘDZIA HR

Realizując projekty korzystamy z międzynarodowych rozwiązań.
Dbamy o to, by nasi trenerzy posiadali niezbędne uprawnienia, znali je i stosowali.

INSIGHTS DISCOVERY ®

to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

Więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej, poczytaj: http://www.insights.pl/

EXTENDED DISC ®

to najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej, wspiera procesy rekrutacyjne, rozwoju pracowników oraz budowania zaangażowania. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

Więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej, poczytaj: https://extendeddisc.com.pl/

FRIS ®

to polska metodologia, pozwalająca na rozpoznanie stylu myślenia i działania osoby badanej. Opiera się na czterech perspektywach poznawczych: Fakty – Relacje – Idee – Struktury. Dostarcza dwa raporty, indywidualny i zespołowy, a jej efektem są: podnoszenie efektywności indywidualnej w obszarze sprzedażowym, osobistym i zarządczym oraz podnoszenie efektywności zespołowej, poprzez lepszą alokację członków grupy do pracy najlepiej dobranej do ich naturalnych zasobów.

Więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej, poczytaj: https://fris.pl/

KURSY ZAWODOWE Z EGZAMINEM

Zapewniamy możliwość zdobycia kwalifikacji rynkowych w naszym Instytucie Certyfikacji i Kwalifikacji!

Po 10 latach wspierania pracodawców, współpracy z uczelniami i szkołami, a także aktywnym zdobywaniu doświadczeń jako Regionalna Instytucja Szkoleniowa, uruchomiliśmy nowy obszar usług edukacyjnych – kursy zawodowe z egzaminem – umożliwiające zdobycie i potwierdzenie nabytych kwalifikacji.  Programy kursów realizowane są w wymiarze od 80 do 150 godzin, w zależności od potrzeb grupy docelowej.

Cena udziału 1 osoby w kursie kształtuje się w widełkach od 2500 zł do 3500 zł, w zależności od wielkości grupy szkoleniowej.

Spełniamy wszystkie wymogi Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, posiadamy System Zarządzania Jakością SUS 2.0 Dekra, a oferowane kursy są rozpoznawalne przez branżowych pracodawców. Jesteśmy ośrodkiem ECCC posiadającym uprawnienia do prowadzenia kursów, egzaminowania i wydawania Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych.

KURS PROGRAMISTY

KURS GRAFIKA

KURS TESTERA OPROGRAMOWANIA

KURS KADR I PŁAC

KURS KSIĘGOWOŚCI 1 STOPNIA

KURS PRACOWNIKA HR

KURS PRACOWNIKA BIUROWEGO Z ECCC

KURS MARKETINGU Z ECCC

KURS DORADCY UNIJNEGO

ZDOBĄDŹ DO 80% DOFINANSOWANIA NA NASZE USŁUGI

Jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem zatrudnionym w sektorze MŚP?

Sprawdź kwalifikator!

Interesuje Cię rozwój? Chcesz nabyć nowe umiejętności?

Sprawdź nasz profil w BUR!
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Skontaktuj się z nami, uszyjemy dla Ciebie szkolenie na miarę!

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?