ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

SZKOLENIA Z DOSTĘPNOŚCI

Blok II – Wytyczne dostępności

ROZWIŃ KOMPETENCJE Z PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

Szukasz organizacji, która przeprowadzi szkolenia z dostępności dla Ciebie i Twoich współpracowników? W minionym roku spędziliśmy na salach szkoleniowych ponad 1000 godzin, w trakcie których uczyliśmy Was jak kreować dostępne usługi, produkty, otoczenie i systemy informatyczne.

Przygotowaliśmy pakiet szkoleń, które możesz składać jak puzzle – 1 temat w 1 dzień. Ty decydujesz w jakim zakresie i w jakim obszarze chcesz zwiększyć swoje kompetencje!

01

Projektowanie uniwersalne

Opis szkolenia

Szkolenie wyposaża Uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zasad projektowania uniwersalnego w działaniach projektowych (np. architektura, transport, design) i procesowych (np. pedagogika, rehabilitacja, zarządzanie). Uczestnicy poznają poszczególne zasady projektowania uniwersalnego i przykłady dobrych praktyk ich zastosowania. W efekcie udziału w szkoleniu Uczestnicy będą potrafić zbudować łańcuch dostępności wybranego procesu w swojej organizacji.

Program ramowy szkolenia

 • Dostępność w świetle prawa krajowego i międzynarodowego. Kluczowe akty prawne.

 • Koncepcja projektowania uniwersalnego.

 • Siedem zasad projektowania uniwersalnego – wytyczne i przykłady rozwiązań.

 • Łańcuch dostępności.

 • Mechanizm racjonalnych usprawnień.

 • Praktyczne stosowania idei projektowania uniwersalnego w działaniach projektowych i procesowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne, które promują i nakazują przyjęcie projektowania uniwersalnego jako standardu

Poznasz koncepcję i siedem zasad projektowania uniwersalnego

W praktyce nauczysz się zapewniać łańcuch dostępności w prowadzonych przez Ciebie działaniach

Poznasz najlepsze rozwiązania z zakresu mechanizmu racjonalnych usprawnień, by zwiększać dostępność Twojego otoczenia

02

Dostępność architektoniczna

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest właścicielom obiektów, zarządcom nieruchomości, osobom odpowiedzialnym za inwestycje i bezpieczeństwo, koordynatorom dostępności i wszystkim osobom zainteresowanym dostępnością architektoniczną. Program szkolenia obejmuje wątki prawne dostępności architektonicznej oraz wytyczne dostępności zarówno obiektu, jak i jego otoczenia (parkingi, dojście do budynku). Podczas szkolenia uczestnicy poznają nowoczesne rozwiązania likwidacji barier architektonicznych i dostosowania budynków do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Osoby moduł poświęcony zostanie kwestiom bezpieczeństwa i ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Program ramowy szkolenia

 • Dostępność architektoniczna w świetle prawa krajowego i międzynarodowego.

 • Parkingi i dojście do obiektu – jak zapewnić ich dostępność.

 • Wytyczne dotyczące projektowania wejścia do budynku.

 • Szerokość przestrzeni i przestrzeń manewrowa.

 • Oznakowanie nawierzchni.

 • Tablice i plany.

 • Rozwiązania w budynkach kilkukondygnacyjnych.

 • Dostępne łazienki, sale konferencyjne.

 • Bezpieczeństwo i ewakuacja.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznasz kluczowe zapisy prawne regulujące kwestie dostępności otoczenia

Poznasz narzędzia i technologie służące likwidacji barier architektonicznych dla różnych typów niepełnosprawności

Zdobędziesz umiejętność rozpoznawania barier architektonicznych i proponowania rozwiązań służących ich likwidacji

Będziesz potrafił zapewnić odpowiednie procedury bezpieczeństwa i ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami

03

Dostępność cyfrowa WCAG 2.1

Opis szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wytyczne WCAG 2.1 i poznają jego pozytywny wpływ na marketing w sieci. Trener wraz z uczestnikami przeprowadzi miniaudyt dostępności wybranej strony internetowej, wskazując typowe błędy i wskazując najlepsze rozwiązania. Nauczysz się zwiększać dostępność swojej strony internetowej, nawet jeśli nie jesteś programistą. Dowiesz się, jak przygotowywać pliki graficzne i tekstowe na stronę www oraz jak prowadzić dostępne social media. Osobny moduł poświęcimy dostępności BIP – jeśli wśród uczestników będą osoby prowadzące BIP.

Program ramowy szkolenia

 • Wprowadzenie do WCAG 2.1.

 • Audyt strony uczestnika pod względem spełnienia wytycznych WCAG.

 • Użycie typowych narzędzi do sprawdzania spełnienia kryteriów WCAG 2.1 (1-2 godziny).

 • Wprowadzanie poprawek po audytowych.

 • Spełnienie wytycznych WCAG 2.1 dla BIP.

 • Przygotowanie plików graficznych i tekstowych na stronę www spełniające wytyczne WCAG.

 • WCAG w Social Mediach.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Zbadasz dostępność wybranej strony internetowej pod kątem spełniania wytycznych WCAG

Poznasz narzędzia do audytowania stron internetowych i nauczysz się interpretować ich wyniki

Nabędziesz umiejętność wprowadzania poprawek na stronie internetowej służących zwiększaniu jej dostępności

Dowiesz się, jak spełnić zasady dostępności cyfrowej w BIP oraz social mediach

Z NAMI MOŻECIE CZUĆ SIĘ PEWNIE

JESTEŚMY CZŁONKIEM PIFS

STOSUJEMY KODEKS ETYCZNY

POSIADAMY CERTYFIKAT JAKOŚCI DEKRA SUS 2.0

JESTEŚMY WPISANI DO RIS

JESTEŚMY PARTNEREM FRIS

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM PARTNEREM ECCC

NASI WYBRANI KLIENCI

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ!