ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

SENSE > DOTACJE UNIJNE > POZYSKIWANIE DOTACJI

Nasi Klienci mają liczne potrzeby rozwojowe, a my pomagamy je finansować.
Potrzebują kupić maszynę, zbudować halę produkcyjną, kupić technologię, zbudować lub ulepszyć produkt, podnieść kompetencje zespołu.
Możesz do nas zadzwonić i sprawdzić możliwości.

W oparciu o nasze doświadczenie zbudowaliśmy kompleksową ofertę wsparcia. Każde spotkanie z nowym Klientem i jego organizacją to dla nas przygoda i możliwość poznania nowych perspektyw i pomysłów. Nasze wsparcie opiera się o dogłębną analizę potrzeb Klienta i jego organizacji, która poprzez analizę dostępnych źródeł finansowania umożliwia nam poprowadzenie Klienta przez proces aplikacji o środki do dofinansowania i podpisania umowy.

Pomoc w rozwoju organizacji to nasza misja, dlatego potrzeby rozwojowe naszych Klientów badamy bezpłatnie.

Współpracę rozpoczynamy od AUDYTU POTRZEB i MOŻLIWOŚCI ICH FINANSOWANIA. Ten etap jest bezpłatny.

Poznanie potrzeb Klienta uznajemy za istotny element dalszego pozyskiwania dotacji. Wiedza o aktualnych wyzwaniach i marzeniach organizacji jest kluczem do dobrania odpowiedniego wsparcia i stworzenia realnej szansy na rozwój i uzyskanie dofinansowania dla firmy.

PODCZAS AUDYTU NASI EKSPERCI:

1. Słuchają i zadają pytania, które umożliwiają zestawienie potrzeb organizacji z aktualnymi możliwościami ich finansowania.
2. Opierając się o swoją wiedzę i doświadczenie podpowiadają nowe drogi realizacji obranych celów.

Odpowiednie poznanie potrzeb Klienta pozwala na trafne DOPASOWANIE ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA. Pozyskujemy fundusze z programów europejskich, ogólnopolskich i regionalnych, obejmujących dotacje m.in. na:

 1. badania i rozwój,
 2. innowacje,
 3. kapitał obrotowy,
 4. maszyny,
 5. rozwój firm,
 6. kursy zawodowe,
 7. szkolenia dla bezrobotnych,
 8. uniwersalne projektowanie.

Nasi eksperci zadbają o to by znaleźć źródło dofinansowania najbardziej odpowiadające potrzebom rozwojowym organizacji.

ETAP KOŃCZYMY:

1. Rekomendacjami dla Klienta, w których znajdują się możliwe źródła finansowania. Każdorazowo analizujemy szanse w dostępnych konkursach i przedstawiamy Klientom ofertę zawierającą źródła dofinansowania dające realną szansę na jego otrzymanie.
2. Jeżeli w danym momencie nie toczą się nabory wniosków umożliwiające uzyskanie dofinansowania, wskazujemy terminy, w których takie nabory będą aktywne wraz z informacją o elementach niezbędnych do skutecznego aplikowania o środki.
3. Jeżeli Klient decyduje się na współpracę, podpisujemy umowę.

Wiemy jak opisać pomysł Klienta językiem wniosku o dofinansowanie. Wspieramy w opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

Po podpisaniu umowy rozpoczynamy OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ. To kolejny etap, który obejmuje pełną analizę dokumentacji konkursowej wraz z aktualnymi wytycznymi.

W celu usprawnienia współpracy przekazujemy Klientowi:
1. Fiszkę z kluczowymi informacjami na temat wymogów projektów.
2. Listę pytań na podstawie, których nasi eksperci przygotują wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWUJEMY:

 1. wniosek o dofinansowanie projektu,
 2. studium wykonalności,
 3. biznes plan,
 4. raport środowiskowy,
 5. opinię o innowacyjności,
 6. strategię realizacji projektu,
 7. inne dokumenty wymagane przez instytucje.

Nigdy się nie poddajemy!
Wspieramy w negocjacjach, procesie podpisania umowy o dofinansowanie i procedurze odwoławczej.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!