Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

SENSE > DORADZTWO EUROPEJSKIE > POZYSKIWANIE DOTACJI

Nasi Klienci mają liczne potrzeby rozwojowe, a my pomagamy je finansować.
Potrzebują kupić maszynę, zbudować halę produkcyjną, kupić technologię, zbudować lub ulepszyć produkt, podnieść kompetencje zespołu.
Możesz do nas zadzwonić i sprawdzić możliwości.

W oparciu o nasze doświadczenie zbudowaliśmy kompleksową ofertę wsparcia. Każde spotkanie z nowym Klientem i jego organizacją to dla nas przygoda i możliwość poznania nowych perspektyw i pomysłów. Nasze wsparcie opiera się o dogłębną analizę potrzeb Klienta i jego organizacji, która poprzez analizę dostępnych źródeł finansowania umożliwia nam poprowadzenie Klienta przez proces aplikacji o środki do dofinansowania i podpisania umowy.

Pomoc w rozwoju organizacji to nasza misja, dlatego potrzeby rozwojowe naszych Klientów badamy bezpłatnie.

Współpracę rozpoczynamy od AUDYTU POTRZEB i MOŻLIWOŚCI ICH FINANSOWANIA. Ten etap jest bezpłatny.

Poznanie potrzeb Klienta uznajemy za istotny element dalszego pozyskiwania dotacji. Wiedza o aktualnych wyzwaniach i marzeniach organizacji jest kluczem do dobrania odpowiedniego wsparcia i stworzenia realnej szansy na rozwój i uzyskanie dofinansowania dla firmy.

PODCZAS AUDYTU NASI EKSPERCI:

1. Słuchają i zadają pytania, które umożliwiają zestawienie potrzeb organizacji z aktualnymi możliwościami ich finansowania.
2. Opierając się o swoją wiedzę i doświadczenie podpowiadają nowe drogi realizacji obranych celów.

Odpowiednie poznanie potrzeb Klienta pozwala na trafne DOPASOWANIE ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA. Pozyskujemy fundusze z programów europejskich, ogólnopolskich i regionalnych, obejmujących dotacje m.in. na:

 1. badania i rozwój,
 2. innowacje,
 3. kapitał obrotowy,
 4. maszyny,
 5. rozwój firm,
 6. kursy zawodowe,
 7. szkolenia dla bezrobotnych,
 8. uniwersalne projektowanie.

Nasi eksperci zadbają o to by znaleźć źródło dofinansowania najbardziej odpowiadające potrzebom rozwojowym organizacji.

ETAP KOŃCZYMY:

1. Rekomendacjami dla Klienta, w których znajdują się możliwe źródła finansowania. Każdorazowo analizujemy szanse w dostępnych konkursach i przedstawiamy Klientom ofertę zawierającą źródła dofinansowania dające realną szansę na jego otrzymanie.
2. Jeżeli w danym momencie nie toczą się nabory wniosków umożliwiające uzyskanie dofinansowania, wskazujemy terminy, w których takie nabory będą aktywne wraz z informacją o elementach niezbędnych do skutecznego aplikowania o środki.
3. Jeżeli Klient decyduje się na współpracę, podpisujemy umowę.

Wiemy jak opisać pomysł Klienta językiem wniosku o dofinansowanie. Wspieramy w opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

Po podpisaniu umowy rozpoczynamy OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ. To kolejny etap, który obejmuje pełną analizę dokumentacji konkursowej wraz z aktualnymi wytycznymi.

W celu usprawnienia współpracy przekazujemy Klientowi:
1. Fiszkę z kluczowymi informacjami na temat wymogów projektów.
2. Listę pytań na podstawie, których nasi eksperci przygotują wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWUJEMY:

 1. wniosek o dofinansowanie projektu,
 2. studium wykonalności,
 3. biznes plan,
 4. raport środowiskowy,
 5. opinię o innowacyjności,
 6. strategię realizacji projektu,
 7. inne dokumenty wymagane przez instytucje.

Nigdy się nie poddajemy!
Wspieramy w negocjacjach, procesie podpisania umowy o dofinansowanie i procedurze odwoławczej.

Blog z SENSEm / 8.12.2020

160 mln dla PCSS

2020 rok zamykamy niezwykłym sukcesem. Niezwykłym, bo nie codziennie możemy do licznika skuteczności dopisać 160.000.000 polskich złotych.

To już kolejny projekt opracowany przez nas na rzecz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!