ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

 

Inwestycje w ochronie zdrowia ze 100% dofinansowaniem!

Szukasz środków na sfinansowanie inwestycji takich jak winda dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach, czy matek z wózkami? Chcesz przygotować portal internetowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Potrzebujesz zmodernizować system rejestracji pacjentów? Pogram Dostępność Plus dla Zdrowia jest skierowany właśnie do Ciebie.

Czym jest Program Dostępność Plus dla Zdrowia?

Program Dostępność Plus dla Zdrowia to wsparcie grantowe dla szpitali i placówek POZ na poprawę dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. 100% dofinansowania i w tym aż 70% na środki trwałe i infrastrukturę (cross-financing).

Celem konkursu Dostępność Plus dla Zdrowia jest zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym.  W ramach programu szpitale i placówki POZ mają możliwość pozyskania grantu na dostosowanie przestrzeni publicznej, usług i konkurencyjności do potrzeb wszystkich obywateli, tak aby zapewnić im swobodny dostęp do usług medycznych.

Wartość grantu

2 000 000,00 zł

Maksymalna wartość grantu
dla Szpitali

720 000,00 zł

Maksymalna wartość grantu
dla placówek POZ

*UWAGA! Podane wartości mogą ulec zmianie.

Termin naboru wniosków

31 STYCZEŃ 2022 R.

Placówki POZ

LUTY 2022 R.

Szpitale

Nabór ma charakter otwarty i potrwa do wyczerpania alokacji!

Jakie koszty sfinansujesz w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia?

Wszystkie nakłady finansowe w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia muszą umożliwiać Twojej placówce realizację standardów dostępności.

Zakup środków trwałych zwiększających dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową

Usługi doradcze i szkoleniowe

Zakup oprogramowania i systemów rejestracji

Inne, wynikające z wdrażania standardu dostępności

Przykładowe nakłady inwestycyjne:

 • Infrastruktura – otoczenie i trasy dojścia do budynków

 • Oznakowanie terenu/budynku np. systemy TOTUPOINT

 • Parking np. zakup automatu/parkometru

 • Przebudowa wejścia głównego, drzwi wewnętrznych

 • Przebudowa/rozbudowa recepcji, hallu, korytarzy

 • Przebudowa/rozbudowa toalet w budynkach

 • Ewakuacja np. dźwiękowy i wizualny system powiadamiania

 • Tablice informacyjne

 • Przebudowa/rozbudowa punktów informacyjnych i rejestracji pacjentów

 • Przebudowa/budowa/rozbudowa dostępnych pokoi dla rodzica z dzieckiem

Przykładowe usługi szkoleniowe i doradcze:

 • Szkolenia uświadamiające dla pracowników służby zdrowia

 • Dostępność formularzy, dokumentów, materiałów dla pacjentów

 • Szkolenia uświadamiające dla kadry administracyjnej

 • Konsultacje oraz szkolenia dotyczące dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej

 • Konsultacje dotyczące dostosowania wewnętrznych dokumentów prawnych

 • Dostępne treści strony internetowej, portalu pacjenta, social mediów zgodnie z WCAG 2.1

 • Obsługa pacjenta ze szczególnymi potrzebami

 • Znajomość podstaw języka migowego

 • Zarządzanie procesami oraz zarządzanie wartościami

 • Praca w zespole wielopokoleniowym

Proces oceny wniosków

ETAP 1

Ocena formalna wniosku (np. status jednostki, liczba złożonych wniosków, kwota projektu).

ETAP 2

Audyt wstępny prowadzony u wnioskodawcy przez Ministerstwo Zdrowia. Ma on na celu wykazanie zasadności realizacji zakresu zadań ujętego we wniosku.

ETAP 3

Na podstawie przeprowadzonego audytu wniosek zostanie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania lub  zostaną wskazane rekomendacje w zakresie wprowadzenia poprawek umożliwiających jego ponowne złożenie.

*UWAGA! Dokument może ulec modyfikacji, gdyż trwają nad nim prace w Ministerstwie!

Wytyczne dotyczące wnioskujących w ramach konkursu Dostępność Plus dla Zdrowia

Placówki POZ

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresach: „świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ”, zwany dalej „placówką POZ”. Nie jest wymagane by wnioskodawca posiadał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmującą wszystkie ww. 3 zakresy świadczeń (dopuszczalne jest udzielanie ww. świadczeń w oparciu o umowę z innym świadczeniodawcą).

Szpitale

Wnioskodawcą jest podmiot leczniczy prowadzący szpital, posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i jest zakwalifikowany do jednego z następujących poziomów PSZ: Szpitale III stopnia, Szpitale ogólnopolskie, Szpitale onkologiczne lub  pulmonologiczne, Szpitale pediatryczne

*UWAGA! Kryteria te określone były w dokumentacji w poprzednim naborze. Czekamy na ogłoszenie informacji o naborze w celu ich potwierdzenia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sense Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. Św. Michała 43, e-mail: rodo@senseconsulting.pl, tel.: 61 843 26 11 (Administrator danych osobowych), w celu otrzymywania od Administratora na podany adres e-mail newslettera i wiadomości zawierających informacje handlowe o usługach, promocjach, ofertach i informacjach dotyczących Administratora.