Dotacje na zakup oprogramowania - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Dotacje na zakup oprogramowania

Przedsiębiorstwa z branży IT oraz wszystkie te, które w ramach innowacyjnych projektów korzystają z nowoczesnych technologii, powinny rozważyć złożenie wniosków w ramach dotacji na zakup oprogramowania. Zainwestuj w sprawny i wydajny sprzęt. Zadbaj o bezpieczeństwo poufnych danych, zwiększ produktywność i efektywność swoich pracowników, wdroż najnowszą technologię i przyczyń się do usprawnienia operacji IT.

Unijne dotacje na oprogramowanie komputerowe

Najnowszej klasy oprogramowanie zaliczane jest do kategorii wartości niematerialnych, co sprawia, że w większości projektów unijnych stanowi wydatek kwalifikowany. Jego zakup jest zatem w pełni lub w znacznej części finansowany przez dotację.

Co ma na celu częściowe lub całkowite dofinansowanie kupna oprogramowania, lub sprzętu IT? Środki wpływają na rozwój danego przedsiębiorstwa, zwiększając jego konkurencyjność na rynku oraz budując rozpoznawalność w kraju i za granicą. Mogą ubiegać się o nie wszystkie firmy, które w ramach swoich usług lub proponowanych produktów korzystają z nowoczesnych technologii. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli profil działalności przedsiębiorstwa mieści się w zakresie usług księgowych, to masz szansę na uzyskanie dofinansowania zakupu programu pomocnego w obliczaniu podatków lub opracowywaniu zestawień finansowych. Jeśli z kolej prowadzisz biuro architektoniczne, z powodzeniem możesz ubiegać się o środki na oprogramowanie graficzne.

Kiedy nabory na dotacje?

Daty składania wniosków o dotacje oraz ogłaszanie kolejnych konkursów, w ramach których można zakupić sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie należy na bieżąco śledzić na stronie np. www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Poszczególne struktury Unii Europejskiej cyklicznie ogłaszają nabory na przyjmowanie wniosków dla firm, które inwestują w nowoczesne rozwiązania technologiczne w ramach środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kto może aplikować?

O dotacje na zakup oprogramowania mogą ubiegać się firmy, które:

  • w ramach prowadzonego projektu wdrażają rozwiązania IT, przyczyniające się do zwiększenia efektywności działań, a także wpływające na poprawę zarządzania wieloma poziomami marki, w tym produkcją lub usługami,
  • są pomysłodawcami i twórcami oprogramowania komputerowego,
  • wprowadzają modyfikację istniejących systemów operacyjnych, na których opiera się marka,
  • optymalizują protokoły postępowania,
  • wdrażają systemy do pracy zdalnej,
  • modernizują procesy biznesowe w oparciu o telekomunikację,
  • wprowadzają nowe rozwiązania komunikacyjne w ramach swojej działalności.

Co zrobić, aby otrzymać dotacje?

Aby móc aplikować o dotację na zakup oprogramowania w ramach wybranego konkursu, należy w pierwszym kroku dokładnie zapoznać się z dokumentacją. Jest to szczególnie istotne, ponieważ na każdym etapie tego samego poddziałania może dojść do zmian nie tylko w regulaminie, ale także w strukturze samego wniosku. Kluczowe jest wykazanie, w jaki sposób implementacja oprogramowania wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa lub pomoże w stworzeniu i udoskonaleniu obecnych, lub przyszłych produktów/usług.

Warto jest upewnić się, czy w regulaminie projektu jest mowa o możliwości uzyskania środków finansowych wyłącznie dla tzw. inwestycji początkowych, co oznacza założenie nowej firmy lub całkowicie nowego projektu bazującego na pierwiastku innowacyjności. Duże znaczenie może mieć także konieczność wniesienia wkładu własnego np. w wysokości 15% całego budżetu. Przed wysłaniem wypełnionych dokumentów należy też sprawdzić, czy z finansowania nie jest wyłączone województwo, na którego terenie planuje się wdrożenie nowoczesnych systemów czy zakup oprogramowania.

Czas na rozpatrzenie wniosku jest długi i może trwać nawet kilka miesięcy. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej przedłożonych dokumentów, eksperci mają prawo do poproszenia o złożenie stosownych wyjaśnień lub dosłanie brakującej treści.

Korzyści z dofinansowania oprogramowania

Przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje na jego zakup, nie muszą ich zwracać. Jedynym wymogiem jest przedstawienie dowodu (w postaci pisemnej) na wdrożenie oprogramowania, benefitów z tym związanych, a także wykazanie faktur potwierdzających jego nabycie. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że w większości przypadków VAT z zakupionych towarów firma musi opłacić w ramach własnego budżetu.

Alternatywy dla dofinansowania oprogramowania

Obecnie istnieje wiele innych możliwości uzyskania wsparcia finansowego MŚP na zakup oprogramowania bądź sprzętu IT. Są to pożyczki:

  • inwestycyjne,
  • na działalność B+R (badania+rozwój),
  • obrotowe.

Innymi opcjami są także mikropożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe. Wszystkie są niskooprocentowane i podlegają zwrotowi. Poszczególne oferty różnią się w zależności od województwa i potrzeb danego regionu. W 2020 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości budowania innowacyjności z systemami Comarch ERP.

Szansa na stworzenie miejsca pracy

Wiele programów Unii Europejskiej daje szansę MŚP na stworzenie nowych stanowisk pracy. W ramach określonych konkursów możliwe jest częściowe lub całkowite wyposażenie stanowiska komputerowego dla jednego, lub większej liczby pracowników. Pomoc oferuje również Fundusz Pracy lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najczęściej jest to bezzwrotna pożyczka. Kluczowe są jednak m.in. wykazanie braku problemów finansowych firmy (informacje o długach lub niespłaconych zobowiązaniach) oraz oświadczenie o niekaralności właściciela przedsiębiorstwa.

Zespół doradców Sense Consulting pomoże Ci nie tylko w opracowaniu strategii biznesowej Twojej marki, lecz także wskaże ścieżkę starania się o dotacje na zakup oprogramowania. Zajmiemy się przygotowaniem harmonogramu finansowego, ale także stworzeniem wniosku pod względem merytorycznym i formalnym. Jesteśmy na bieżąco z aktualnymi konkursami organizowanymi przez wiele jednostek. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie zwiększają szansę na szybki rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Co możemy dla Ciebie robić?

Jako zespół doświadczonych doradców, SENSE pomoże Twojej firmie opracować strategię biznesową, przejmując na siebie realizację projektu w kluczowych aspektach. Zajmiemy się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie operacji, wraz z niezbędnymi załącznikami, wykonamy niezbędny harmonogram wydatków, a także pomożemy w nawiązaniu relacji z instytucjami naukowymi, w celu uzyskania niezbędnego do otrzymania dotacji w ramach Bonu na innowacje wsparcia merytoryczno-badawczego.

Nasze wieloletnie doświadczenie będzie nieocenionym wsparciem, które pozwoli Twojej firmie aplikować o środki w ramach programu operacyjnego „Bon na innowacje” z dużą szansą na sukces, czyli otrzymanie dotacji.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?