Scroll to top

SENSE > DORADZTWO FINANSOWE > KREDYTY I POŻYCZKI

DORADZTWO FINANSOWE

Razem z nami możesz zdobyć kwalifikacje rynkowe w najbardziej poszukiwanych na rynku zawodach!

Nasi Klienci reprezentują rozmaite branże i sektory. Nasza współpraca opiera się na poszukiwaniu dostępnych możliwości wspierania ich rozwoju i poszerzania działalności. Wspieramy w pozyskiwaniu odnawialnych instrumentów finansowych w postaci pożyczek i poręczeń kredytów.

POŻYCZKI UDZIELANE SĄ NA:

 1. finansowanie projektów zwiększających konkurencyjność przedsiębiorcy,
 2. inwestycje w sprzęt produkcyjny i maszyny umożliwiające poszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, wprowadzenie innowacji oraz nowych produktów i usług,
 3. rewitalizację, poprawę efektywności energetycznej, termomodernizację, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym.

Z pożyczek skorzystać może każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości i posiadanego doświadczenia. Dystrybutorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Możesz do nas zadzwonić i sprawdzić możliwości.

Wspieramy w ożywianiu przestrzeni miejskiej i gminnej.
Pozyskujemy wsparcie na projekty rewitalizacyjne.

JESSICA 2

Jednym z możliwych źródeł finansowania jest program JESSICA 2 oferujący preferencyjne, niskooprocentowane pożyczki. O pożyczkę ubiegać się mogą podmioty z sektora prywatnego i publicznego, które realizują lub będą realizować projekt rewitalizacyjny, który:

 1. realizowany będzie na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji dla danej gminy;
 2. ma charakter komercyjno-społeczny.

Pożyczki udzielane są w województwach: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i śląskim. Wysokość udzielanej kwoty zależna jest od województwa i wynosi od 10 do 50 mln zł. JESSICA 2 stwarza możliwość uzyskania dofinansowania dla projektów już rozpoczętych oraz dopuszcza możliwość sprzedaży finansowanej inwestycji po zakończeniu realizacji inwestycji.

Przeznaczenie pożyczki uzależnione jest od miejsca realizacji projektu, głównym celem jest jednak rewitalizacja, poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym.

Wiemy, że realizacja dobrego pomysłu biznesowego wymaga odpowiednich nakładów finansowych, dlatego pomagamy w finansowaniu nowych działalności bez historii kredytowej.

JEREMIE

To program umożliwiający udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom, które rozpoczynają działalność gospodarczą i mają problem z uzyskaniem kredytu komercyjnego. Dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym typu start-up, które:

 1. nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczenia o wystarczającej wartości,
 2. zatrudniają od 1 do 250 pracowników,
 3. posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w województwie: łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Środki przyznawane są na finansowanie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej. Wśród możliwych do pokrycia kosztów znajdują się między innymi:

 1. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 2. zakup maszyn, urządzeń, aparatów,
 3. tworzenie nowych miejsc pracy,
 4. budowa instalacji sprzyjających oszczędności surowców i energii.

Nowe technologie zmieniają naszą codzienność, dlatego pomagamy w spłacie kredytów na ich rozwój.

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Udzielany w formie standardowej dotacji umożliwiającej spłatę części zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu technologicznego. Środki pozyskiwane są w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie dedykowane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom realizującym inwestycje technologiczne mające postać jednego z niżej wymienionego prawa:

 1. własności przemysłowej,
 2. wyników prac rozwojowych,
 3. wyników badań aplikacyjnych,
 4. nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Środki przyznawane są na wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych produktów lub usług. Wśród kosztów kwalifikowalnych znajdują się między innymi koszty:

 1. zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych i kosztów ich transportu,
 2. prowadzące do budowy lub rozbudowy budynku koszty robót i materiałów budowlanych,
 3. niezbędne do realizacji usługi doradców zewnętrznych: ekspertyzy, projekty, studia,
 4. koszty najmu i dzierżawy gruntów i budynków,
 5. zakup patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!


MICHAŁ SPICZAK-BRZEZIŃSKI