Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

SENSE > DORADZTWO GOSPODARCZE > STUDIA WYKONALNOŚCI

W ramach współpracy nasi eksperci przygotowują studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych, głównie infrastrukturalnych, w tym finansowanych z funduszy europejskich.

Studium wykonalności to szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z opisem podmiotu realizującego.

Obejmuje szczegółową analizę planowanego projektu w zakresie:

  1. instytucjonalnej i prawnej wykonalności projektu wraz z opisem trwałości i harmonogramem wdrożenia projektu;
  2. wykonalności, popytu, zastosowanych rozwiązań i możliwych alternatyw,
  3. finansowym: nakłady inwestycyjne, opis metodyki przeprowadzania analizy finansowej, założenia do analizy finansowej, określenie przychodów, wskaźniki efektywności finansowej, analiza trwałości finansowej,
  4. kosztów, korzyści i ryzyka,
  5. oddziaływania na środowisko.

Dobrze wykonane studium wykonalności pomaga ocenić potencjał planowanego projektu wraz z określeniem prawdopodobieństwa osiągnięcia jego celów i oceny racjonalności finansowej. Studium wykonalności jest kluczowym dokumentem umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej zarówno inwestorowi jak i instytucji udzielającej dofinansowania na realizację zaplanowanego projektu.

Blog z SENSEm / 27.2.2020

Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii

Miasto Konin w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie powierzyły nam opracowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, stanowiących podstawę do realizacji ich wspólnej strategii w obszarze budowy i promocji marki: Wielkopolska Dolina Energii.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!


MICHAŁ SPICZAK-BRZEZIŃSKI