Dotacje dla start-upów - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Dotacje dla start-upów

Czym jest start-up?

To określenie, które w ostatnich latach zrobiło zawrotną karierę, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Doszło do tego, że start-upami nazywa się także te firmy, które w myśl obowiązujących przepisów europejskich, nie spełniają odpowiednich warunków, by móc zostać zakwalifikowanymi do takiej kategorii.

Start-up z formalnego punktu widzenia, jest firmą ściśle związaną z segmentem nowych technologii, dążącą do wypracowania własnego modelu biznesowego, w pełni odpowiadającego określonej strategii. Jednocześnie, start-upami nazywa się przedsiębiorstwa będące we wczesnej fazie rozwoju. Mianem start-upu określa się firmę obecną na rynku nie dłużej niż przez 24 miesiące i właśnie takie firmy, mogą aplikować o dotacje dla start-up.

O dotacje dla firm start-upowych mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które spełniają powyższe kryteria, chcące dać sobie szansę i spróbować różnych dróg na wsparcie swojego rozwoju.

Na co można przeznaczyć dotacje dla start-upów?

Katalog kosztów, które mogą zostać sfinansowane dotacją na start-up, jest dość szeroki i w zależności od programu operacyjnego oraz indywidualnych wymogów zawartych w regulaminach poszczególnych naborów, może obejmować, m.in.:

 • koszty usług doradczych, eksperckich, koszty związane z obsługą informatyczną przedsiębiorstw (zakup sprzętu), koszty związane z prowadzonymi badaniami wynikającymi wprost z przyjętego modelu biznesowego,
 • opłaty za nabycie patentów, licencji oraz technologii niezbędnej do realizacji projektu,
 • koszty kampanii informacyjnych i promocyjnych,
 • koszty związane z wynajmem nieruchomości wraz z kosztami ich utrzymania, niezbędnymi do zapewnienia ciągłości realizacji projektu,
 • udział w targach, wydarzeniach promocyjnych, eventach branżowych,
 • zakup materiału oraz surowców do produkcji, zakup środków trwałych na rzecz realizacji projektu.

Gdzie szukać pieniędzy dla firm start-upowych?

Głównym podmiotem koordynującym programy związane z dotacjami dla start-upów jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, oferująca liczne działania w ramach dofinansowania przedsiębiorstw start-upowych. Niektóre programy adresowane są do start-upów z terenu całego kraju, inne posiadają ograniczenia terytorialne, jak np. działanie 1.1.2. Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej, dedykowany firmom działającym na ternie wschodnich województw Polski.

Czego SENSE nie zrobi dla Ciebie (bo się takimi dotacjami nie zajmujemy) ale może Ci podpowiedzieć, że powinna zrobić firma specjalizująca się w takich dotacjach?

W szerokiej gamie oferowanych przez usług w zakresie doradztwa biznesowego na dotacje dla start-upów mieszczą się, m.in.

 • wykonanie analizy potencjału firmy w kontekście aplikowania o dotacje w wybranym programie,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników i pozostałą dokumentacją,
 • obsługa procesu podpisania umowy o dofinansowanie operacji,
 • kompleksową obsługę projektu: pomoc w zarządzaniu procesami, realizacja zadań merytorycznych w ramach operacji,
 • nadzór merytoryczny oraz formalny nad terminami realizacji poszczególnych etapów projektu,
 • kompleksowe rozliczenie projektu: złożenie wniosku o płatność wraz z kompletem załączników, wykonanie audytu, kontroli oraz ewaluacji projektu, ocena rezultatów projektu w odniesieniu do zakładanych wskaźników.

Może nie możemy Ci pomóc akurat w tym zakresie, ale jest naprawdę sporo firm, które specjalizują się w dotacjach dla start-upów. Przeglądaj i analizuj ich oferty uważnie, a jak masz wątpliwości, dzwoń np. do WARP-u (Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Łódzkich Inkubatorów Przedsiębiorczości i wielu innych firm, które się w tym specjalizują w twoim regionie. Jeśli jednak bardzo będzie Ci zależało na naszym doradztwie a nasze warunki współpracy będą Ci odpowiadać, zapraszamy Cię serdecznie do współpracy.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?