Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

Nasz zespół tworzą eksperci i analitycy posiadający doświadczenie w sporządzaniu biznes planów
dla Klientów przygotowujących się do realizacji inwestycji.

Tworzone przez nas biznes plany obejmują kompletną analizę i dokumentację zamierzonych działań. Pomagamy także w tworzeniu biznes planów umożliwiających pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich.

Biznes plan każdorazowo dostosowujemy do zakresu i charakteru planowanego przedsięwzięcia oraz wytycznych określanych przez instytucje udzielające dotacji lub kredytów. Traktujemy go jako dokument służący ocenie opłacalności przewidywanych przedsięwzięć w przypadku planowania nowej działalności gospodarczej lub nowej inwestycji w organizacji.

Przygotowujemy biznes plany obejmujące:

  1. pełen zakres prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej,
  2. określone przez Klienta działy organizacji,
  3. zupełnie nowe przedsięwzięcie inwestycyjne lub rozwojowe.

Podstawowe elementy, które zawiera biznes plan:

  1. historyczna sytuacja przedsiębiorstwa,
  2. szczegółowy plan inwestycyjny i jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa,
  3. analiza rynku,
  4. warianty rozwoju scenariuszy realizacji inwestycji.

Blog z SENSEm / 27.2.2020

Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii

Miasto Konin w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie powierzyły nam opracowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, stanowiących podstawę do realizacji ich wspólnej strategii w obszarze budowy i promocji marki: Wielkopolska Dolina Energii.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!


MICHAŁ SPICZAK-BRZEZIŃSKI