Dotacje, doradztwo, szkolenia unijne, dofinansowania, środki, pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm na rozwój - Poznań, Katowice, Kraków - SENSE consulting
Scroll to top

SENSE > BLOG Z SENSEM

Rynek pracy w czasie pandemii COVID-19

Rynek pracy w czasie pandemii COVID-19

Pandemia koronawirusa doprowadziła do ogromnych zmian w gospodarce nie tylko Polski, ale i całego świata. Duża część przedsiębiorców była ograniczona w…

sense 10 grudnia 2020
Szkolenia online – nowa jakość usług?

Szkolenia online – nowa jakość usług?

Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca w Polsce realizuje szkolenia zdalne dla swoich pracowników. Sytuacja na świecie wywołana COVID-19 spowodowała całkowitą…

sense 9 grudnia 2020
Kompetencje a kwalifikacje

Kompetencje a kwalifikacje

Pojęcie kompetencji oraz kwalifikacji wydaje się być tożsamym, bardzo często używane jest zamiennie w odniesieniu do cech, wiedzy, doświadczenia pracownika.…

sense 9 grudnia 2020
Koordynator ds. dostępności – nowa rola pracownika

Koordynator ds. dostępności – nowa rola pracownika

Dzień 30 września 2020 roku z pewnością zmieni funkcjonowanie wielu firm, placówek oświatowych, czy instytucji publicznych. Zmiany jakie niesie ze sobą ustawa…

sense 9 grudnia 2020
I nabór Innowatorów Społecznych w POPOJUTRZE 2.0 zakończony

I nabór Innowatorów Społecznych w POPOJUTRZE 2.0 zakończony

Zakończyliśmy nabór 36 zespołów do procesu Preinkubacji w projekcie POPOJUTRZE 2.0. Przed Innowatorami teraz ambitne zadanie opracowania Koncepcji Innowacji…

sense 9 grudnia 2020
Optymalizacja kosztów działalności i rozwoju

Optymalizacja kosztów działalności i rozwoju

Poszukując na co dzień możliwości optymalizacji kosztów oraz finansowania rozwoju działalności naszych klientów współpracujemy z licznymi Partnerami, takimi…

sense 9 grudnia 2020
160 mln dla PCSS

160 mln dla PCSS

2020 rok zamykamy niezwykłym sukcesem. Niezwykłym, bo nie codziennie możemy do licznika skuteczności dopisać 160.000.000 polskich złotych. To już kolejny…

sense 9 grudnia 2020
Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii

Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii

Miasto Konin w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie powierzyły nam opracowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, stanowiących…

sense 27 lutego 2020