ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

CENTRUM DOSTĘPNOŚCI


Category

Trend inkluzyjności i różnorodności i nowe grupy konsumenckie

Trendy inkluzyjności i różnorodności i nowe grupy konsumenckie

Dr Natalia Marciniak-Madejska

Nowe grupy konsumenckie

Ponad 500 milionów na całym świecie, co dziesiąty mieszkaniec Unii Europejskiej, a co siódmy Polak - jest osobą niepełnosprawną. Powszechność problemu niepełnej sprawności uruchamia debatę publiczną na temat równych szans osób sprawnych i tych, których sprawność jest ograniczona. Równych szans oznacza równego dostępu do przestrzeni, obiektów, produktów i usług.

Od dłuższego czasu obserwuję dążenia polskich samorządów, organizacji, uczelni wyższych i wreszcie przedsiębiorstw do zwiększania dostępności. Dostępności rozumianej dziś jako uwzględnienie uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia w celu przezwyciężenia barier, przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, cyfrowych lub informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Bardzo pomogła nam w tym ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będąca pokłosiem ratyfikacji przez polski rząd Konwencji ONZ
o prawach osób z niepełnosprawnościami 6 września 2012 roku.

sense 15 października 2021

Jak zostać uczelnią dostępną?

Zostań uczelnią dostępną! - wywiad ze Specjalistką Dotacji Unijnych Magdaleną Sochacką Narodowe Centrum Badań… Czytaj więcej Jak zostać uczelnią dostępną?

sense 26 maja 2021

Jak zwiększyć dostępność uczelni wyższych

Jak zwiększyć dostępność uczelni wyższych - wywiad z dr Natalią Marciniak-Madejską Narodowe Centrum Badań… Czytaj więcej Jak zwiększyć dostępność uczelni wyższych

sense 18 maja 2021

Dostępny Design - rozwiązania na wagę złota

Funwear to marka inspirowana głębokim zrozumieniem potrzeb osóbz ograniczeniami mobilnymi oraz ich opiekunów. Budowana… Czytaj więcej Dostępny Design – rozwiązania na wagę złota

sense 12 lutego 2021

Koordynator ds. dostępności – nowa rola pracownika

Dzień 30 września 2020 roku z pewnością zmieni funkcjonowanie wielu firm, placówek oświatowych, czy… Czytaj więcej Koordynator ds. dostępności – nowa rola pracownika

sense 9 grudnia 2020